อยากดูหนัง อย่าฝันจะได้ดู! ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ครบทุกที่นั่ง