มีไอเดียเอามาแลกอาหาร ช่วยเพิ่มเงินบริจาคให้คนอดอยากอีกมาก

ทั่วโลกนั้นมีปัญหาด้านการเข้าถึงการศึกษา การสาธารณสุข การใช้อินเทอร์เนต ปัญหาสังคมที่ยากที่สุดคือ ความอดอยากของคนยากไร้ ซึ่งมีกว่า 900 ล้านคนทั่วโลก แต่โครงการทางด้านไอทีของบริษัท Microsoft ที่จัดขึ้นทุกปีในนามของ Imagine Cup มีไอเดียมาช่วยแก้ปัญหาข้อนี้

Imagine Cup เป็นโครงการการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทั่วโลกส่งผลงานที่จะช่วยแก้ปัญหาของโลกด้วยนวัตกรรมไอทีเข้าประกวด ซึ่งในแต่ละปีจะมีโจทย์ต่างกันไป และในปี 2012 โจทย์คือ Imagine a world where technology helps solve the toughest problems ซึ่งก็คือปัญหาการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง ทาง Microsoft Australia จึงได้นำเสนอแนวไอเดียเป็นตัวอย่างแรงบันดาลใจให้ทีมต่างๆ ที่จะเข้าประกวด ด้วยแนวคิด Food For Thougth

Food For Thougth นั้นมีแนวคิดง่ายๆ คือ การเอาไอเดียไปแลกซื้ออาหาร พร้อมกันนั้นเงิน 1 USD ก็จะถูกนำไปบริจาคยัง Foodbank เพื่อนำไปช่วยคนอดอยากต่อไป และแนวคิดนั้นก็จะถูกนำไปพิจารณาว่าสามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้ต่อไปหรือไม่ ซึ่งนับเป็นการระดมไอเดียจากคนหมู่มากด้วยวิธีง่ายๆ และตอนนี้แนวคิดนี้ก็ถูกนำไปทดลองใช้กับร้านค้าทั่วออสเตรเลียแล้ว

นี่เป็นหนึ่งในโครงการดีๆ จากบริษัทใหญ่ๆ ที่ช่วยส่งเสริมและสร้างคนรุ่นใหม่ให้สามารถคิดและแก้ไขปัญหาสังคมของโลกได้ และคนเหล่านี้จะกลายเป็นพลังที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมของชาติได้ต่อไป หากบริษัทในไทยจะสร้างโครงการสามารถช่วยแก้ไขปัญหาชาติไทยได้เช่นนี้ พร้อมนำเสนอแนวคิดไปปฏิบัติจริงๆ คิดว่าคงมีคนไม่น้อยที่อยากจะสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชาติไทยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลดลงไปบ้างไม่มากก็น้อย

[youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=99XFmRqyzKI” width=”600″ height=”335″]