‘Homeless Garden Project’ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ก้าวหน้า

หนึ่งในปัญหาคลาสสิกของอเมริกา คือ จำนวนคนไร้บ้านที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี หน่วยงานรัฐและท้องถิ่นแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดหาที่พักอาศัยถาวรให้กับพวกเขา รวมทั้งการให้เงินช่วยเหลือ

แต่นั่นกลับไม่ใช่ทางแก้ปัญหาอย่างแท้จริง เพราะจำนวนคนไร้บ้านกลับเพิ่มมากขึ้นและกลายเป็นปัญหาเรื้อรังในอเมริกามาจนถึงปัจจุบัน

ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม ปี 1990 Citizens Committee for the Homeless องค์กรไม่หวังผลกำไรในแคลิฟอร์เนียที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านในเขต Santa Cruz County ริเริ่มโครงการ Homeless Garden Project (HGP) ขึ้น โดยมี Paul Lee และ Lynne Basehore Cooper เป็นหัวหอกหลัก และแทนที่พวกเขาจะใช้วิธีการเดิมๆ คือ การป้อนความช่วยเหลือให้พวกเขาแบบทางตรง อย่างการสร้างบ้านพักและมอบเงิน ทีมงานของ HGP เลือกวิธีฝึกอาชีพและสร้างงานให้กับคนไร้บ้านเหล่านี้ พวกเขาสร้างสวนออร์แกนิกให้กับคนไร้บ้านเพื่อใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเลี้ยงชีพ โดยแห่งแรกตั้งอยู่บนถนน Pelton Avenue

ความสำเร็จแรกของ HGP เกิดขึ้น 1 ปี หลังจากนั้น เมื่อผลผลิตของพวกเขาเริ่มออกผลและถูกนำไปขายในตลาด ไปจนถึงร้านอาหารท้องถิ่น สี่ปีต่อมา พวกเขาขยายพื้นที่สวนออร์แกนิกขนาด 3.5 เอเคอร์ ไปบนพื้นที่ Natural Bridge Farm (ที่ต่อมากลายเป็นพื้นที่หลักของโครงการ เมื่อสวนแห่งแรกบน Pelton Avenue ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นโครงการบ้านพักอาศัย) โดยได้รับการสนับสนุนจาก Barry Swenson Builder  และอีก ¼ เอเคอร์ ใน Washington Street Garden พร้อมกับการขยายความช่วยเหลือคนไร้บ้านหญิงด้วยการจัดตั้งโครงการ Women’s Organic Flower Enterprise (WOFE)

ด้วยวิธีการดังกล่าว คนไร้บ้านเหล่านี้จึงมีงานทำในแต่ละวัน มีรายได้ที่แน่นอน หลายคนเริ่มติดต่อกลับไปยังครอบครัวที่พวกเขาหนีออกมา หยุดเสพยา และไม่ต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบคนไร้บ้านอย่างที่เคยเป็นมา นอกเหนือไปจากความสำเร็จที่เห็นได้จากจำนวนคนไร้บ้านที่ลดลงและได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผลิตผลจากไร่แห่งนี้ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อีกทางแล้ว สิ่งที่เราเห็นได้อีกอย่างจากโครงการนี้ก็คือ การร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนและสถาบันการศึกษาที่พร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ผ่านรูปแบบอาสาสมัครเพื่อผลักดันให้โครงการดำเนินการต่อได้ในระยะยาวและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

HGP ไม่ใช่แค่พื้นที่ที่สร้างอาชีพให้คนไร้บ้านเหล่านี้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ แต่ในอีกฟากหนึ่งมันได้สร้างศรัทธาและความภูมิใจให้กับตัวพวกเขาเองว่ามีคุณค่าเพียงใด ไม่ใช่การช่วยแบบขอไปที แต่คือการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนที่ทำให้พวกเขาไม่ต้องเป็นภาระสังคมอีกต่อไป

[youtube url=”http://youtu.be/mzBRufrwTUw” width=”600″ height=”338″]

 

อ้างอิง : Homeless Garden Project