‘คิดดี’ โปรเจ็กต์ – เปลี่ยนถุงล้างไตเป็นกระเป๋าสุดฮิฟเพื่อผู้ป่วยโรคไต

ลาภเงินท่วมหัว ลาภทองท่วมตัว ฤาจะสู้ลาภสุขภาพกายที่แข็งแรงพร้อมสุขภาพใจที่แข็งแเกร่ง ทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โรคที่เคยรักษาได้ง่ายอย่างไข้หวัดก็เริ่มกลายพันธุ์ รักษายากขึ้น โรคมะเร็งที่นานๆ จะเกิดขึ้นก็กลับเป็นได้ง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง

อีกหนึ่งโรคที่ดูเหมือนจะมีตัวเลขสูงขึ้นคือ โรคไตวาย (ตัวเลขจากสาธารณสุขระบุว่า ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 คนต่อปี และคนไทยมีผู้ป่วยเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน) โดยผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการปวดเอวพร้อมปัสสาวะขัดและมีสีคล้ายน้ำล้างเนื้อสด การฟอกเลือด (การล้างไต) เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรักษา ที่นิยมทำกันมีอยู่ 2 วิธีคือ การล้างด้วยน้ำยาทางช่องท้อง และการฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไต กระบวนการล้างไตจำเป็นต้องใช้ถุงน้ำยาล้างไตจำนวน 2 แบบ คือถุงที่ใส่น้ำยาล้างไตสะอาด กับถุงที่ใส่น้ำที่ผ่านการล้างไตแล้วของผู้ป่วย และนี่คือต้นตอแนวคิดดีๆ จาก ‘คิดดี’ โปรเจ็กต์ ที่พลิกถุงล้างไตที่ไร้ประโยชน์ให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง

‘คิดดี’ นำถุงล้างไตสำหรับใส่น้ำยาสะอาดที่ยังไม่ผ่านร่างกายของผู้ป่วยมาทำความสะอาดและตากแดดอีกครั้ง โดยมีอาสาสมัครผู้ป่วยจิตเวชทำหน้าที่ช่วยคัดแยกขยะ จากนั้นนำวัสดุชั้นเยี่ยมของถุงล้างไตที่ผลิตจากพลาสติกเนื้อดีมาเป็นต้นตอวัตถุดิบสรรสร้างเป็นกระเป๋าถือหลากหลายขนาด มากประโยชน์ใช้สอย สามารถใส่คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือเอกสารต่างๆ ได้ กระเป๋าทุกดีไซน์ทุกขนาดราคาเดียวที่ 1,650 บาท รายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่ายจะส่งมอบกลับคืนสู่ผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในจังหวัดน่าน (ทั้งในส่วนของเงินช่วยเหลือ การดูแล และอุปกรณ์ทางการแพทย์) พร้อมทั้งสร้างความรู้สึกภาคภูมิให้กับผู้ป่วยจิตเวชที่อาสาเข้ามาช่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมให้พวกเขากลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง และท้ายที่สุดกับแนวคิด Upcycling กระบวนการแปลงวัสดุเหลือใช้ให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง อันเป็นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อีกหนึ่งกิจการเพื่อสังคมที่ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมหรือมุ่งผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการใช้ทักษะความรู้ด้านการออกแบบเพื่อตอบแทนกลับคืนสู่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ใครบางคนใช้ชีวิตโลดแล่น หายใจ (อย่างสิ้นเปลือง)


อ้างอิง : Kiddee Project, หมอชาวบ้าน, ไทยรัฐ