Let’s Walk แอพพลิเคชั่น เปลี่ยนทุกย่างก้าวเป็นมื้อเช้าให้น้องท้องอิ่ม

ในโลกยุคดิจิตอล ผู้คนวุ่นวายไปกับภารกิจส่วนตัว แต่ด้วยเชื่อว่าสังคมไทยไม่เคยขาดคนใจดี มีจิตอาสาที่อยากช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ขาดแต่ว่าเวลาและโอกาสไม่ค่อยเอื้อ ซึ่งคงจะดีเชียว…ถ้าเราสามารถทำความดีได้ ในขณะที่ทำกิจวัตรประจำวัน เอาแบบง่ายๆ แค่การ ‘เดิน’ ของเรานี่แหละ …และเมื่อมีความคิดดีๆ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในยุคดิจิตอล

ครีมอาบน้ำสำหรับผู้ชายโชกุบุสซึ ฟอร์เมน โดย บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จึงจัดกิจกรรมการตลาดดิจิตอล ‘Let’s Walk by Shokubutsu for Men เสียเหงื่อ…เพื่อน้องท้องอิ่ม’ ด้วยแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ‘Let’s Walk by Shokubutsu for Men’ ซึ่งเป็นกิจกรรมไม่เน้นยอดขาย แต่เน้นสร้างสรรค์สังคม ให้ผู้บริโภคได้ทั้งสุขภาพแข็งแรงและได้ทำบุญในเวลาเดียวกัน โดยให้แอพพลิเคชั่นบันทึกจำนวนก้าวเดินในแต่ละวัน เพื่อเปลี่ยนเป็นอาหารบริจาคให้เด็กด้อยโอกาสในโครงการมื้อเช้า เพื่อน้อง ท้องอิ่ม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเด็กในครอบครัวยากไร้จำนวนมาก แทบไม่เคยสัมผัสกับ ‘อาหารมื้อเช้า’ ที่มีคุณค่า พวกเขากำลังเผชิญกับภาวะขาดสารอาหาร และต้องมาโรงเรียนพร้อมความหิวโหย โดยจำนวนที่ก้าวเดินทุก 3,500 ก้าวในแต่ละวัน สามารถเปลี่ยนเป็นอาหาร 1 มื้อ มอบให้กับเด็กด้อยโอกาส และหากเดินได้ถึง 10,000 ก้าวต่อวัน จะสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารได้ถึง 3 มื้อ ซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าการเดินวันละ 10,000 ก้าว ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เผาผลาญพลังงานได้ถึง 500 แคลอรี ลดโอกาสการเกิดภาวะลงพุง ความดันโลหิต น้ำตาลในเลือด และโคเลสเตอรอล

งานนี้ไม่ได้จำกัดแค่ผู้ชายอย่างเดียว ทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ทุกเพศทุกวัย เป็นการตลาดบนความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมแบบยิงทีเดียวได้นกหลายตัว ทั้งภาพลักษณ์ที่ดีกับตราสินค้า ผู้บริโภคได้สุขภาพที่ดี แล้วยังได้ช่วยเหลือสังคมด้วย

[youtube url=”youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=CBwXyani-PM” width=”600″ height=”350″]

อ้างอิง : Shokubutsu