Revolution: Life Cycle of a Drop of Water คลิ๊ปเรื่องเล่าของหยดน้ำ

‘น้ำ’ คำง่ายๆ สั้นๆ เป็นสิ่งที่มนุษย์รู้จักและคุ้นเคยตั้งแต่เกิดจนตายมาหลายสมัย และเป็นเกือบทุกปัจจัยของการดำรงอยู่ของสิ่งที่มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็น อุปโภค-บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคม หรือแม้แต่การนำมาผลิตเป็นพลังงาน มากไปกว่านั้น น้ำ ถือเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดขึ้นทดแทนได้อยู่ตลอดเวลา หรือเรียกว่าเป็น วัฎจักร โดยหลายคนทราบกันดีถึงวัฎจักรของน้ำ ตามที่เคยเรียนท่องจำมาแต่เด็ก ซึ่งดูเหมือนเราจะคุ้นเคยกับน้ำ และข้อเท็จจริงที่ว่า ‘มันเกิดขึ้นเองได้้’ จนเราไม่ต้องพยายามดูแลรักษา วันนี้เราอาจจะต้องกลับมาคิดใหม่อีกรอบถึงข้อเท็จจริงบางอย่างมากขึ้นกว่าเดิม

Revolution: Life Cycle of a Drop of Water หรือ วงจรของหยดน้ำ เป็น stop motion ใสๆ ดูเพลินๆ เล่าเรื่องการเดินทางของน้ำ สร้างสรรค์โดยความร่วมมือของสามสหายครีเอทีฟ Chris Turner ช่างภาพ, Jess Deacon นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว และ Helen Friel ศิลปินงานกระดาษ ที่เล่าเรื่องยาวให้กระชับได้ภายในไม่ถึง 2 นาที อธิบายให้เห็นภาพมุมกว้างของวงจรชีวิตการเกิดและแปรสภาพของน้ำ ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คกับสิ่งแวดล้อมและดินฟ้้าอากาศ โดยทุกสิ่งทุกอย่าง มีความสัมพัน์ซึ่งกันและกันอย่างแน่นแฟ้น ซึ่งในโลกปัจจุบัน หลายคนอาจใช้ชีวิตโดยลืมนึกถึงภาพรวมนี้ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคเกินจำเป็น พฤติกรรมเบียดเบียนธรรมชาติ ตัดไม้ทำลายป่า โดยสิ่งเหล่านั้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และสุดท้ายก็ย้อนกลับมาถึงมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ

ทุกชีวิตได้รับการให้และดูแลจากธรรมชาติมาตลอดหลายชั่วอายุ วันนี้มนุษย์ในฐานะสัตว์ประเสิรฐที่มีมันสมองคงต้องคิดย้อนและริเริ่มป็นผู้ปกป้องรักษาธรรมชาติในวันที่มันต้องการการเยียวยา stop motion เรื่องนี้ก็ได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมคืนสู่ธรรมชาติแล้วไม่มากก็น้อย

[vimeo url=”http://vimeo.com/59026775″ width=”600″ height=”338″]

อ้างอิง: Wikipedia, DebutArtChris Turner Photography