นวัตกรรมเฝือก 3D ช่วยผู้ป่วยหายเร็ว สมานกระดูกเร็วขึ้น 40%