ช่างตัดผมใจหล่อ! ขอบริการตัดผมฟรีให้ผู้ยากไร้ทุกวันอาทิตย์

ในสังคมยุคทุนนิยมมีคำกล่า