อุต๊ะ! หนังสือพิมพ์ในศรีลังกาไล่ยุงได้ ช่วยชาวบ้านห่างไกลไข้เลือดออก