ชีวิตดี๊ดี…ไม่มีรถยนต์หนึ่งเดือน! ในย่านพักอาศัยใจกลางเมือง