100% Recycled นวัตกรรมชุดกีฬา ลดภาระโลกและการบริโภคพลังงาน

Feature


กว่า 20 ปี Nike ไม่เคยหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวคิดหลักเพื่อสังคมตามปรัชญาของแบรนด์ Nike หลากหลายนวัตกรรมได้เกิดขึ้นจากการค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น  Nike Flyknit ผลิตภัณฑ์รองเท้าไร้น้ำหนัก เพื่อนักกีฬามือาชีพที่ไม่เพียงตอบโจทย์การใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม แต่เป็นงานออกแบบที่ลดปริมาณวัสดุตัดทิ้งระหว่างการผลิตที่เกิดในโรงงานอุตสหกรรมรองเท้าแบบเดิมๆ ซึ่งเป็นแบบอย่างแนวคิดการลดขยะโลก

อีกหนึ่งงานวิจัยที่น่าจับตามองในปีนี้คือ การนำขวดพลาสติกใสใช้แล้วมาแปรรูปในอุตสากรรมเสื้อผ้า ด้วยหลักการละลายพลาสติกเพื่อผลิตเป็นเส้นใยสังเคราะห์อีกประเภท เพื่อผสมกับใยสังเคราะห์ปกติ (Recycled Polyester) โดยกระบวนการนี้จะสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานระดับอุตสาหกรรมได้ถึง 30% โดยประมาณ เมื่อเทียบกับการผลิตที่ใช้ใยโพลีเอสเตอร์ล้วนแบบอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในตลาดโลก

ในปีนี้ Nike ได้ผลิตชุดนักกีฬาทั้งเสื้อและกางเกงที่ได้จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้แบบ 100%  โดย 1 ชุดเทียบเท่ากับการใช้ขวดพลาสติกเหลือใช้ถึง 22 ขวด ซึ่งเป็นก้าวกระโดดใหม่ล่าสุดในการคิดค้นการผลิตที่ได้จากการวัสดุหมุนเวียนทั้งหมด ก้าวกระโดดนี้กำลังบอกเราว่า ปริมาณขยะจะถูกลดลงอย่างมหาศาล เพียงคิดเล่นๆ ในเชิงภาพรวม หากนำชุดกีฬาที่ผลิตโดยการใช้เพียง 13 ขวด หรือเพียง 82 % ของใยสังเคราะห์จากวัสดุเหลือใช้ จะสามารถลดปริมาณขวดพลาสติกเหลือใช้ได้ถึง 16 ล้านขวดต่อปี หรือลองนึกภาพกองพะเนินของขวดพลาสติกถึง 28 สนามฟุตบอลที่จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ นับเป็นการลดภาระโลกและปริมาณการบริโภควัสดุใหม่ไปในตัว

จะดีแค่ไหนหากเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นไปได้กับทุกอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน ที่ผู้ผลิตมองเห็นไปไกลกว่าแค่ผลกำไร แต่รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและความรับผิดชอบต่อโลกและสังคมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

อ้างอิง: DailyMail.co.uk | Nike.com

Comments

comments

About the Writer

avatar

Krongkaew (Krongkaew Sukwanitwichai)กรองแก้ว สุขวาณิชวิชัย เรียนจบการออกแบบและสื่อปฏิสัมพันธ์ (Comm Design & Interactive Media) นิยมเรื่องจริงมากกว่านิยาย ชอบเรื่องราวแรงบันดาลใจ รักการท่องเที่ยวและศิลปะงานสร้างสรรค์ ทำงานออกแบบสื่อ Digital Media เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว เขียนและแปลบทความที่ตัวเองสนใจและอยากแบ่งปันให้คนอื่นอ่านView all posts by Krongkaew →