ถ่ายทอดความทรงจำอันเลวร้ายผ่านรอยสักตัวเลขไปยังคนรุ่นใหม่