จากอาหารสดหมดอายุสู่แหล่งพลังงานไฟฟ้าของซูเปอร์มาร์เก็ต

Sainsbury F


อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค คือปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐานที่เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ลำพังเพียงแค่ 4 ปัจจัยที่ว่าจะเพียงพอต่อการดำรงชีพของคนหรือไม่ ทุกวันนี้ ‘พลังงาน’ ดูจะเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญของมนุษยชาติที่จำเป็นต้องคำนึงถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหตุเพราะแหล่งพลังงานธรรมชาติอย่างน้ำมันที่ถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองมีวันหมดสิ้นถ้าเราไม่รู้จักบริโภคอย่างมีจิตสำนึก ในขณะที่การหาแหล่งพลังงานสะอาดอย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ หรือแม้กระทั่งพลังงานจากนิวเคลียร์ กลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่ถูกนำมาใช้มากขึ้นตามปริมาณความต้องการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน สวนทางกับแหล่งน้ำมันที่ดูเหมือนจะมีตัวเลขลดน้อยถอยลงเช่นกัน

แต่วันนี้เรามีอีกหนึ่งแหล่งพลังงานที่เราอาจคาดไม่ถึงว่าจะสามารถนำมาสร้างพลังงานชั้นเยี่ยมได้ แหล่งพลังงานที่ว่านี้คือ ‘อาหาร’ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยผ่านกระบวนการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน (Anaerobic Digestion) กระบวนนี้ก่อให้เกิดก๊าซชีวภาพ (Biogas หรือ Digest Gas) แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้งานจริงโดยความร่วมมือระหว่าง Biffa (ผู้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี Anaerobic Digestion) ร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ต Sainsbury’s Cannock Store โดยทีมงานนำเศษอาหารที่หมดอายุและไม่สามารถนำไปใช้งานต่อได้แล้วมาเป็นแหล่งต้นตอวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้า เศษอาหารทั้งหมดถูกส่งไปยังไซโลโรงงานผลิตไฟฟ้า Biffa ทำหน้าที่เหมือนกับกะเพาะอาหารย่อยวัตถุดิบ ก่อให้เกิดก๊าซไบโอมีเธนที่สามารถนำไปผลิตไฟฟ้าส่งต่อให้กับซูเปอร์มาร์เก็ต Siansbury’s Cannock Store ส่วนกากของวัตถุดิบที่เหลือสามารถนำไปผลิตเป็นปุ๋ยที่ทรงคุณค่าสำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่โดยรอบ ด้วยกระบวนการนี้ ทำให้เราสามารถใช้วัตถุดิบได้ครบทุกอณูโดยไม่หลงเหลือแม้แต่เศษขยะให้เรารีไซเคิลต่อ

การใช้พลังงานสะอาดจากเศษอาหารของซูเปอร์มาร์เก็ต Sainsbury เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการหาแหล่งพลังงานสะอาด แต่การบ้านหลักที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือการปลูกฝังจิตสำนึกดีๆ เหล่านั้นสู่คนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ชั้นเยี่ยมที่พร้อมส่งต่อมอบกลับคืนสู่สังคมต่อไป

 

อ้างอิง : Sainsbury

Comments

comments

About the Writer

avatar

Suwit (Suwit Wongrujirawanich)สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (อ้า) เป็นเหมือนร้านค้าสร้างสรรค์ที่ชวนให้ใครต่อใครเดินเข้ามาหาความรู้ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตั้งแต่ยาหม่องยันเรื่องดีไซน์ในอีกซีกโลก เขียนหนังสือมาแล้วสองเล่มคือ ‘Design through Biz ต่อยอดธุรกิจด้วยกลเม็ดดีไซน์’ (2549) และ ‘SustainAble Design ดีไซน์…เปลี่ยนโลก’ (2554) ในอีกมุมหนึ่ง เขาหลงใหลการเดินเท้า นั่งเรือ เที่ยวชมเมืองเก่าที่กระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร ถ้าวันไหนคุณเห็นหนุ่มวัยกลางคน ถือกล้องตัวเล็กๆสีขาว พร้อมสมุดจดหนึ่งเล่มคู่กาย อย่าลืมเข้าไปทักทายพูดคุยสวัสดี เพราะคุณอาจได้เพื่อนร่วมทางคนใหม่อีกคนView all posts by Suwit →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments