แฟรนไชส์ห้องน้ำแจ่ม! ลดโรคระบาด+สร้างรายได้ในเคนยา

Sanergy1


รู้หรือไม่ มีประชากรถึง 2.6 พันล้านคนบนโลกใบนี้ไม่มีห้องน้ำใช้อย่างถูกสุขลักษณะ และนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เราต้องสูญเสียประชากรไปถึง 1.7 ล้านคนต่อปีจากการระบาดของเชื้อโรค เช่นเดียวกับสลัมในประเทศเคนยา ประชากร 8 ล้านคนกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงภัยอยู่ทุกขณะวินาที

และนี่คือที่มาของโครงการ Sanergy ที่มีความประสงค์ในการสร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมๆ กับการวางแผนจัดการระบบสาธารณสุขแบบครบวงจรให้กับชุมชนสลัมในเมืองไนโรบี ประเทศเคนยา โดยแบ่งโครงสร้างของการบริหารจัดการออกเป็น 4 ภาคส่วน : ส่วนที่ 1 Build เริ่มจากการสร้างต้นแบบของห้องน้ำเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ โดยห้องน้ำ 1 ยูนิตสามารถรองรับการใช้งาน 77 คน ภายในมีระบบเครื่องทำน้ำร้อนสำหรับอาบน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์ที่สะอาดถูกหลักอนามัย โดยใช้ต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ ส่วนที่ 2 Distribute Sanergy เตรียมแบบของห้องน้ำเพื่อให้คนท้องถิ่นสามารถลงทุนสร้างธุรกิจในรูปแบบแฟรน์ไชส์ห้องน้ำ โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารท้องถิ่นที่พร้อมปล่อยเงินกู้แบบดอกเบี้ยต่ำติดพื้น เจ้าของกิจการจะได้รับส่วนแบ่งจากค่าเข้าห้องน้ำ และการจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องน้ำ ส่วนที่ 3 Collect ระบบจัดเก็บของเสียได้ถูกออกแบบไว้ให้ง่ายต่อการขนย้าย โดยจะมีพนักงานมาเปลี่ยนถังเก็บของเสียทุกๆ วัน เพื่อเตรียมส่งต่อเข้าสู่ ส่วนที่ 4 Convert เป็นส่วนที่แปลงของเสียให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า และกากที่เหลือจะถูกผลิตไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่พร้อมขายให้กับเกษตรกร เรียกว่าถูกสุขลักษณะและเป็นระบบครบวงจรจริงๆ

จะเห็นได้ว่า Sanergy ไม่ได้เข้ามาเพื่อบริหารจัดการเรื่องห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหวังให้เกิดธุรกิจขนาดเล็กภายใต้ระบบแฟรน์ไชส์ อันเป็นการเพิ่มรายได้และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสลัมให้ดีขึ้น พร้อมๆ กับการเปลี่ยนของเสียที่ไร้ค่าสู่อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วย

อ้างอิง: SANERGY

Comments

comments

About the Writer

avatar

Suwit (Suwit Wongrujirawanich)สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (อ้า) เป็นเหมือนร้านค้าสร้างสรรค์ที่ชวนให้ใครต่อใครเดินเข้ามาหาความรู้ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตั้งแต่ยาหม่องยันเรื่องดีไซน์ในอีกซีกโลก เขียนหนังสือมาแล้วสองเล่มคือ ‘Design through Biz ต่อยอดธุรกิจด้วยกลเม็ดดีไซน์’ (2549) และ ‘SustainAble Design ดีไซน์…เปลี่ยนโลก’ (2554) ในอีกมุมหนึ่ง เขาหลงใหลการเดินเท้า นั่งเรือ เที่ยวชมเมืองเก่าที่กระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร ถ้าวันไหนคุณเห็นหนุ่มวัยกลางคน ถือกล้องตัวเล็กๆสีขาว พร้อมสมุดจดหนึ่งเล่มคู่กาย อย่าลืมเข้าไปทักทายพูดคุยสวัสดี เพราะคุณอาจได้เพื่อนร่วมทางคนใหม่อีกคนView all posts by Suwit →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments