‘Save11’ ความสูญเสียทางรถยนต์นำสู่ร่างกฎหมายป้องกันอุบัติเหตุ

คุณรู้หรือไม่ว่าสาเหตุการตายอันดับ 1 ของวัยรุ่นอเมริกันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จำนวนเฉลี่ยของการสูญเสียมีมากถึง 4,000 คน ต่อปี หรือเฉลี่ย 11 คน ต่อวัน ตัวเลขดังกล่าวเปรียบเสมือนฝันร้ายของพ่อแม่ผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้และหน่วยงานภาครัฐในอเมริกามาโดยตลอด จนนำไปสู่การก่อตั้งโครงการ Save11 โดย Allstate Insurance Company เพื่อช่วยรณรงค์ให้เกิดการขับขี่ที่ปลอดภัยและปกป้องชีวิตของทุกๆ คนโดยเฉพาะเด็กๆ ให้พ้นจากอุบัติเหตุที่ว่านี้

ช่องทางการรณรงค์ทั้งในด้านการศึกษาซึ่งให้ความรู้ด้านการขับขี่ที่ปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งโครงการ Safe Driving Challenge การกระตุ้นเตือนถึงความสูญเสียจากความประมาทด้วยการตีพิมพ์ภาพเด็กผู้เคราะห์ร้ายผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล ตลอดจนการปฏิรูปทางกฎหมาย ได้นำไปสู่ความสำเร็จในการผ่านร่างกฎหมาย Transportation Reauthorization ในเดือนกันยายน ปี 2012 โดยประธานาธิบดี Barack Obama ซึ่งใจความสำคัญในกฎหมายฉบับนี้อย่างเช่น การห้ามวัยรุ่นมือใหม่ขับรถในเวลากลางคืน การจำเพาะผู้นั่งคู่ไปกับวัยรุ่นเหล่านี้ การห้ามพูดคุยโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่จะรบกวนสมาธิระหว่างขับรถ ไปจนถึงการกำหนดอายุขั้นต่ำในการออกใบขับขี่ให้กับเด็กๆ นั้นสามารถช่วยลดอัตราความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ถึง 40%

สิ่งที่น่าสนใจของโครงการ Save11 คือการที่พวกเขาไม่ปล่อยให้ความสูญเสียมาเป็นตัวบั่นทอนกำลังใจ แต่กลับเลือกใช้มันเป็นตัวผลักดันให้เกิดการลุกขึ้นต่อสู้กับความประมาทเหล่านี้ด้วยความตั้งใจโดยมีความคิดสร้างสรรค์มาเป็นตัวขับเคลื่อน และความพยายามก็ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังซึ่ง Save11 คือข้อพิสูจน์อย่างดีถึงความมุ่งมั่นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางรูปธรรมที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง

[youtube url=”http://youtu.be/0omyG18kYVA” width=”600″ height=”350″]

 

กิจกรรม Safe Driving Challenge ในรัฐเท็กซัส 

อ้างอิง: save11, Allstate Insurance