สื่อรณรงณ์เริ่มชีวิตคู่ก่อนเลยวัย แก้ปัญหาประชากรแนวคิดสมัยใหม่

สิงคโปร์ หนึ่งในตัวอย่างประเทศพัฒนาแล้วที่มีบุคคลากรวัยทำงานคุณภาพอยู่ในกำมือ กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาอนาคตที่จะมีพลเมืองสูงวัยในอัตราที่มากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราพลเมืองเกิดใหม่น้อยลงอย่างไม่สมดุลจนน่ากลัว จะเป็นอย่างไรหากกลุ่มคนวัยทำงานที่เป็นเฟืองใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ณ ปัจจุบัน จะกลายเป็นผู้สูงวัยในอีก 40-50 ปีข้างหน้า และจะไม่มีทายาท หรือชนรุ่นหลังที่จะมารับไม้ผลัดเป็นแรงกำลังขับเคลื่อนของประเทศต่อไป

ปัญหาการไม่มีทายาทที่ฟังเป็นเรื่องจิ๊บๆ ในสังคมปัจจุบัน ได้กลายเป็นปัญหาระดับชาติขึ้นมาทันที รัฐบาลสิงคโปร์มิได้นิ่งนอนใจ จึงเริ่มหาสาเหตุเพื่อแก้ปัญหาแบบเกาให้ถูกที่คัน หนึ่งในนั้นเป็นประเด็นเรื่องทัศนคติของความเป็นปัจเจกชน ที่คนสมัยนี้เชื่อว่าตนเองเป็นศูนย์กลางแบบ ชีวิตเรา ใช้ซะ (ให้หมดนั่นโดยฉันคนเดียว)

ในปีนี้รัฐบาลสิงคโปร์จึงได้ทำการรณรงณ์อย่างจริงจัง ผลักดันแนวคิดสร้างชีวิตคู่ก่อนเลยวัย โดยให้กลุ่มเด็กมหาวิยาลัยสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง Gen X/Y ที่เกิดเติบโตและใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับเทคโนโลยีและสื่ออินเตอร์เนท ด้วยการผลิตสื่อ interactive เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่ ที่อ่านแล้วได้..สดุดและหยุดคิด ใส่ความสนุกบวกสาระเรื่อง เพศและการมีครอบครัวในวัยที่เหมาะสม โดยสื่อจะถูกเผยแพร่ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เป็นแผ่นพับที่แจกไปทั่วมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์

เรื่องเล่าใหม่ใส่มุกตลกที่ใครๆ ก็อยากฟัง อาทิเช่นเรื่อง Alice in wonderland หรือ อลิส หนูน้อยในดินแดนมหัศจรรย์ เป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตตามความฝัน ผจญภัยไร้ขอบที่ไม่ต่างกับคนปัจจุบันที่มีแนวคิดปัจเจกชนมากขึ้น และใช้ชีวิตยาวนานเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเสียเป็นส่วนใหญ่  โดยภาพประกอบสื่อจะเป็นสาวน้อย ใส่เสื้อยืดแนวๆ เขียนว่า YOLO ที่ย่อมาจาก You Only Live Once ประมาณ ชีวิตเรา ใช้ซะ (เพราะเกิดมาหนเดียว ขอใช้คุ้ม) จึงอาจะทำให้มองข้ามไปถึงการอยู่อย่างสัตว์สังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน สร้างสายสัมพัน์เชื่อมโยงใยให้เป็นรากที่แตกหน่อต่อเนื่องเพื่อองค์รวม เสน่ห์อยู่ตรงที่เลือกเรื่องราวคลาสสิค ที่ใครๆ ก็เข้าถึงง่าย เช่น สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด เป็น สโนว์ไวท์กับลูกๆ ทั้งเจ็ด หรือ ซินเดอเรลล่า และอีกมากมาย ที่นำเรื่องราวมาบิดให้เกิดความน่าสนใจและผู้อ่านเกิดการตั้งคำถามที่นำไปสู่การปฏิบัติ

[youtube url=”http://youtu.be/RpBIQ4DKioE” width=”600″ height=”340″]


อ้างอิง: The Singaporean FairytaleAsia SocietyThe Guardian