Sleep Exchange มอบความอบอุ่นจากที่นอนเก่าให้คนเร่ร่อนมีชีวิตที่ดีขึ้น

SleepExchange F‘อินเดีย’ หนึ่งในประเทศที่ประชากรมีอาชีพ ‘ขอทาน’ มากที่สุดในโลก และมีคนเร่ร่อนไร้บ้านมากกว่าล้านๆ คนที่อาศัยอยู่ตามถนนหนทางและซอกตึก คนเหล่านี้แทบไม่มีที่นอนที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งๆ ที่กว่า 1 ใน 3 ของชีวิตเรานั้นคือ ‘เวลานอน’ และนี่คือแนวคิดหลักสำคัญของการสร้างโครงการแลกเปลี่ยนที่นอนโดย Springwel Sleep Exchange เพื่อช่วยให้คนเร่ร่อนเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Sleep Exchange สะท้อนให้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของการนอนอย่างถูกสุขลักษณะ โดยกระตุ้นให้เขาเหล่านั้นส่งต่อที่นอนเก่าไปให้กับคนเร่ร่อน โดยคุณสามารถติดต่อส่งมอบที่นอนเก่าผ่านทางโทรศัพท์ ทาง SMS หรือทางอินเทอร์เน็ต จากนั้นคุณจะได้คูปองส่วนลดสำหรับซื้อที่นอนใหม่ ในขณะที่ที่นอนเก่าของคุณจะถูกนำไปส่งต่อให้กับศูนย์พักพิงผู้เร่่ร่อนในเครือข่าย NGOs โดยที่ Springwel จะบริจาคเงินสมทบเพิ่มทุนเข้าไปอีกประมาณ 100 รูปีต่อที่นอนหนึ่งชิ้น นอกจากโครงการแลกเปลี่ยนที่นอนแล้ว Springwel ยังมีโครงการอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยใช้งานศิลปะเป็นสะพานเชื่อม ไม่ว่าจะเป็นศิลปะบนท้องถนน (Street Art) ที่สะท้อนให้สังคมเห็นภาพของคนเร่ร่อนนอนบนพื้นถนน หรือโครงการถ่ายภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนเร่ร่อนเพื่อสะท้อนให้สังคมเห็นถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไข

และนี่คือความร่วมมือร่วมใจที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเอาที่นอนแล้วไปแลกคูปองสำหรับเป็นส่วนลดของที่นอนชิ้นใหม่ แต่แนวคิดของโครงการต้องการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมที่เราทุกคนสามารถยื่นมือช่วยเหลือได้ อย่าปล่อยให้พลังสร้างสรรค์ของคุณหมดไป เพราะคุณก็สามารถช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกัน ผมเชื่อมั่นเช่นนั้น

อ้างอิง : Sleep Exchange

Comments

comments

About the Writer

avatar

Suwit (Suwit Wongrujirawanich)สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (อ้า) เป็นเหมือนร้านค้าสร้างสรรค์ที่ชวนให้ใครต่อใครเดินเข้ามาหาความรู้ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตั้งแต่ยาหม่องยันเรื่องดีไซน์ในอีกซีกโลก เขียนหนังสือมาแล้วสองเล่มคือ ‘Design through Biz ต่อยอดธุรกิจด้วยกลเม็ดดีไซน์’ (2549) และ ‘SustainAble Design ดีไซน์…เปลี่ยนโลก’ (2554) ในอีกมุมหนึ่ง เขาหลงใหลการเดินเท้า นั่งเรือ เที่ยวชมเมืองเก่าที่กระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร ถ้าวันไหนคุณเห็นหนุ่มวัยกลางคน ถือกล้องตัวเล็กๆสีขาว พร้อมสมุดจดหนึ่งเล่มคู่กาย อย่าลืมเข้าไปทักทายพูดคุยสวัสดี เพราะคุณอาจได้เพื่อนร่วมทางคนใหม่อีกคนView all posts by Suwit →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments