ไอเดียโปรโมทโอลิมปิคฤดูหนาว ให้ตั๋วรถไฟฟ้าใต้ดินฟรีด้วยการออกกำลัง