คงจะดี ถ้าเราเปลี่ยนถนนให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้