‘เห็นใจ’ vs ‘เข้าใจ’ ต่างกันแค่เส้นบางๆ ร่วมรับรู้ใหม่ให้สังคมน่าอยู่ขึ้น

เท้าความจากหัวข้อ The Power of Vulnerability หรือ พลังแห่งความอ่อนไหว โดย Dr. Brene Brown จากเวที Ted ในปี 2010 ที่มียอดวิวต่อเนื่องจำนวนกว่า 12 ล้านครั้ง เหตุใดหัวข้อดังกล่าวถึงได้โดนใจคนนับล้านนักจากเรื่องธรรมดา เช่น ความสัมพันธ์ของคนเรา ความอ่อนไหว ความกลัว ความละอาย ที่ถูกถ่ายทอดโดยนักวิจัยที่มีทักษะการเล่าเรื่องเป็นเลิศ ทำให้ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างมีรสชาติ ละเอียดสะออ สะกิดทุกต่อมความรู้สึก ที่ทุกคนฟังแล้วสัมผัสได้ทันที โดย Dr. Brene Brown เน้นเรื่องคุณสมบัติสุดพิเศษของมนุษย์ที่ชื่อว่า Vulnerability หรือ ความอ่อนไหว ที่เป็นบ่อเกิดของความพิเศษแห่งอารยธรรมมนุษย์ เป็นน้ำหล่อเลี้ยงสังคมสัตว์ประเสริฐให้ศิวิไลซ์กว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ Vulnerability เป็นบ่อเกิดของสิ่งที่น่าชื่นชม เช่น สิ่งประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่างๆ และ ความน่าละอาย เช่น ความรู้สึกผิด ความด้อยค่า ความโกรธแค้น และการทำลายล้าง ในเวลาเดียวกัน หากแต่เราต้องเข้าใจและเลือกยอมรับ รู้จักมันให้ดีพอ เพื่อใช้ในทางที่ถูก และใช้มันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสังคมให้น่าอยู่

ต่อเนื่องจากความป๊อปและเนื้อหาที่น่าสนใจ RSA ได้แปลงเรื่องราวท่อนหนึ่ง เล่าใหม่เป็นเอนิเมชั่นสั้นๆ โดยเล่าเรื่องผ่านตัวละครน่ารัก น่าเอ็นดู เป็นการ์ตูน (1)เจ้าหมาป่าผู้น่าสงสาร (2)หมีผู้เอาใจใส่ และ (3)กวางผู้เห็นใจ โดยเนื้อหาต้องการอธิบายให้เห็นเส้นบางๆ ระหว่างสองคำ สองความหมายที่ไกล้กันเหลือเกิน คือ Sympathy ความเห็นใจ สงสาร และ Empathy ความเข้าใจ เอาใจใส่ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทั้งๆ ที่ฟังแล้วอาจเป็นคำที่คล้ายกันมาก แต่ความหมายนั้นแสนห่างไกล Sympathy – ความเห็นใจ สงสาร เราเพียงแต่เห็นและรับรู้ว่าเขาเป็นอย่างไร แต่ไม่พยายามที่จะช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา โดยคำนี้กำลังเป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคมโลกที่คนเข้าใจว่า ทุกข์ของอีกฝ่ายไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง แต่คำอีกคำต่างหากที่เราควรเข้าใจ คือ Empathy เป็นความเข้าใจ เอาใจใส่ต่อความรู้สึกอีกฝ่าย รู้สึกว่าเขาทุกข์อย่างไร แล้วพยายามหาทางออก เอาใจช่วย เพราะกุญแจดอกสำคัญของความแตกต่างระหว่างสองความหมายนี้คือ Human Connection หรือความสัมพันธ์ของมนุษย์ จะเหนียวแน่นและเป็นสังคมพัฒนาน่าอยู่ได้จาก Empathy (ความเข้าใจ เอาใจใส่) ไม่ใช่ Sympathy (ความเห็นใจ สงสาร)

ความต่างเล็กน้อยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้ แค่ ‘เอาใจใส่ความรู้สึกกันและกัน พยามหาทางออกแก้ปัญหา’ แบ่งเบาทุกข์ของกันและกัน มากกว่าจะแสดงออกหรือบอกใครๆ ว่าเรา ‘เห็นใจ แต่ช่วยอะไรไม่ได้เลย’ แท้จริงแล้ว ‘ความเอาใจใส่’ ต่างหากที่เชื่อมโยงและต่อติดให้สังคมอบอุ่นแนบแน่นมากกว่าเดิม

[youtube url=”http://youtu.be/1Evwgu369Jw” width=”600″ height=”340″]

 

[youtube url=”http://youtu.be/iCvmsMzlF7o” width=”600″ height=”340″]


[youtube url=”http://youtu.be/4XTcB1evO8c” width=”600″ height=”340″]
อ้างอิง : FastCoDesign | Brene Brown