ไอเดียแหล่ม กลับถุงช้อปปิ้งเป็นซองพัสดุ ส่งเสื้อเก่าให้คนยากไร้