คอนเซ็ปต์สวย ภาพสวย…ช่วยรับสมัครบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

Book2


Untitled-1-Recovered

ในปัจจุบัน…เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และนําเอาความท้าทายมากมายมาสู่ห้องสมุดโรงเรียน เพราะเด็กๆ ซึ่งเกิดในยุคดิจิตอลนั้นเน้นอ่านเน็ต เล่นแช็ต ทำให้พวกเขาอ่านหนังสือน้อยลงและเข้าห้องสมุดน้อยลงด้วย ดังนั้นบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนจะต้องมีทั้งความรู้ในการจัดการข้อมูลในด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ และต้องสามารถทำให้เด็กๆ รับรู้ถึงคุณค่าของการอ่านหนังสือด้วย ซึ่งตลาดงานห้องสมุดในปัจจุบันยังขาดบรรณารักษ์เหล่านี้อยู่จำนวนมาก

Yokohama City Board of Education (YCBE)  องค์การส่งเสริมการศึกษาแห่งเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เห็นความสำคัญของห้องสมุดโรงเรียน จึงร่วมกับเอเจนซี่ีเดนส์สุออกโฆษณาทางนิตยสาร ที่เรียกว่าได้ ยิงโฆษณาครั้งเดียวได้ถึง 2 วัตถุประสงค์ คือ หนึ่ง…เพื่อประกาศรับสมัครบรรณารักษ์ที่จะเข้าประจำการในตำแหน่งบรรณารักษ์ตามห้องสมุดโรงเรียนประถมในเมืองโยโกฮามา และสอง…เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือของเด็กวัยประถม ซึ่งบรรณารักษ์ที่องค์การส่งเสริมการศึกษาแห่งเมืองโยโกฮามาต้องการ คือบรรณารักษ์ที่เข้าใจในคุณค่าของหนังสือและสามารถส่งต่อคุณค่านั้นพร้อมความสุขจากหนังสือให้นักอ่านวัยเยาว์ได้ โดยสามารถทำให้เด็กเห็นว่าการอ่านหนังสือช่วยสร้างปัญญา ช่วยทำให้เด็กมองเห็นโลกอย่างแตกต่าง และหนังสือยังช่วยสร้างมิตรภาพด้วย ซึ่งนอกจากแคมเปญนี้จะมีคอนเซ็ปต์ที่งดงามแล้ว ภาพที่ใช้ในการสื่อสารก็ยังสวยงามและมีความหมาย โดยการนำหนังสื่อวางเรียงขึ้นเป็นโครงร่างของเด็ก ให้ความหมายถึงการเติบโตทางปัญญาด้วยหนังสือ

ผลของแคมเปญนี้ยังสวยงามเช่นกัน เพราะทำให้มีผู้สมัครตำแหน่งบรรณารักษ์นี้เพิ่มมากขึ้นถึง 150% ซึ่งบรรณารักษ์เหล่านี้จะมีส่วนช่วยทำให้ห้องสมุดโรงเรียนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยความสุขของเด็กๆ

book3

book1

book2 book4

อ้างอิง: The Inspiration Room

Comments

comments

About the Writer

avatar

Jongjitr (Jongjitr Somabutr)จงจิตร โสมาบุตร ( ปุ๊กกี้ ) เสพติดงานโฆษณามากว่า 20 ปี จับสินค้ามามากมายตั้งแต่น้ำยาถูพื้นยันยาสีฟัน ชอบสอดส่องหาไอเดียเด็ดๆ จากงานครีเอทีฟทั่วโลก เก็บไว้ในสมองตัวเองไม่พอ เลยต้องมีเพจชื่อ ADdict เพื่อแชร์ไอเดียเด็ดๆ ปัจจุบันเป็น Creative Director เอเจนซี่โฆษณาขนาดกลาง เชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วยView all posts by Jongjitr →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments