ลดขยะรักษ์โลกกับ ‘The 50’ แจ็คเก็ต 1 ตัวจากขวดน้ำพลาสติก 50 ขวด