เสรีภาพอยู่ที่ไหน? วิเคราะห์ไลฟ์สไตล์บน FB แค่เรื่องเล็กๆ ก็ถูกประหารได้