เมืองโยโกฮาม่าชวน Slow Life ด้วยแท็กซี่เต่าขับเอื่อยๆ ไม่รีบ ไม่เครียด

ขึ้นชื่อว