แบดเจอร์ร้อยล้าน ชวนคนเข้าสวนสัตว์ด้วยทวิตเตอร์ส่วนตัว

เมื่อก่อ