CEO พร้อมใจนอนข้างถนนระดมทุนช่วยคนไร้บ้านในออสเตรเลีย


ทุกๆ คืน คนไร้บ้านกว่าแสนคนใช้ชีวิตเร่ร่อนตามสถานที่ต่างๆ ทั่วออสเตรเลีย ที่น่าเศร้าไปกว่านั้น คือ กว่าสามหมื่นคนยังเป็นเด็ก สิ่งที่คนไร้บ้านเหล่านี้ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพ ความรุนแรง และความอดอยากกลายเป็นแรงผลักดันให้ Bernard Fehon ก่อตั้งโครงการ Vinnies CEO Sleepout ขึ้นที่ซิดนีย์ในปี 2006 ผ่านรูปแบบขององค์กรท้องถิ่น โดยจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะเป็นการระดมทุนที่ได้จากการบริจาค แต่ยังเป็นการจุดประกายให้คนในสังคมหันกลับมามองปัญหาคนไร้บ้านและยื่นมือเข้าช่วยเหลือพวกเขาอย่างจริงจังด้วย

กิจกรรมในแต่ละครั้ง คือ การให้ผู้บริหารแต่ละคนเข้ามาเรียนรู้และทำความเข้าใจคนไร้บ้านด้วยการดำรงชีวิตเหมือนพวกเขา นั่นคือ การนอนข้างถนนเป็นเวลา 1 คืน โดยมีเพียงถุงนอน เสื้อผ้าในกระเป๋า ไปจนถึง การต่อคิวรับอาหารจากเสบียงที่ผู้บริจาคจัดหาเอาไว้ให้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บ นอกจากนี้ ผู้บริหารทั้งหมดจะเป็นผู้ดำเนินการในการส่งข้อความผ่านสื่อต่างๆ ทั้งจดหมายและอีเมลเพื่อระดมทุนในแต่ละครั้ง โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปแปรสภาพเป็นความช่วยเหลือ ทั้งการจัดหาที่พักอาศัยที่ถูกสุขอนามัย การจัดโปรแกรมอาหาร 3 มื้อต่อวัน การจัดหน่วยแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ เลยไปจนถึง การจัดตั้งโครงการเพื่อการศึกษา เช่น การให้ความรู้ด้านวิชาชีพเพื่อให้คนไร้บ้านเหล่านี้นำไปเป็นต้นทุนในการดำรงชีวิต ซึ่งเมื่อพวกเขามีความรู้ที่มากพอแล้ว ก็นำไปสู่ขั้นตอนของการจัดหาอาชีพต่อไป

หลังจากการก่อตั้งได้ 3 ปี Vinnies CEO Sleepout มีจำนวนผู้นำทางธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มจาก 15 เป็น 40 คน จนกระทั่งปี 2010 โครงการดังกล่าวถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติที่ถูกจัดขึ้นในรูปแบบกิจกรรมประจำปีโดยมีผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ทั้งธุรกิจการเงิน สายการบิน อลังหาริมทรัพย์ เหมืองแร่ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมกว่า 700 คน ใน 7 เมืองทั่วออสเตรเลีย และล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2012 ที่ผ่านมากับตัวเลขที่เพิ่มไปสู่ 1,033 ชีวิต

ประเด็นที่น่าสนใจของ Vinnies CEO Sleepout ไม่ใช่แค่เพียงการเข้าไปยกระดับความเป็นอยู่ของคนไร้บ้านเหล่านี้ให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น แต่ความช่วยเหลือของผู้นำทางธุรกิจเหล่านี้เรียกได้ว่ามีศักยภาพมากพอที่จะทำให้โครงการดังกล่าวแข็งแรงและขับเคลื่อนต่อไปได้ ขณะที่คนไร้บ้านเองก็มีแนวโน้มที่ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และก็มีจำนวนไม่น้อยเลยที่ผันตัวเองไปสู่การเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแบบที่พวกเขาได้รับ แน่นอนว่า ‘คนไร้บ้าน’ ไม่ใช่ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ชั่วข้ามคืน แต่ด้วยความพยายามที่เราเห็นจาก Vinnies CEO Sleepout ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา คงจะทำให้เป้าหมายสูงสุดของพวกเขาที่หวังให้ผู้คนเหล่านี้ไม่ต้องเป็นคนไร้บ้านอีกต่อไปดูไม่น่าไกลเกินจริง ส่วนเราเองก็ขอเอาใจช่วยตรงนี้อีกแรง

[youtube url=”http://youtu.be/hKtrvS5gGKM” width=”600″ height=”335″]

อ้างอิง: Vinnies CEO Sleepout