‘VisionSpring’ แว่นตาช่วยผู้ยากไร้ เพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างอนาคต

Visionspring 05 02


Untitled-5-Recovered-Recovered

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้นเมื่อมีปัญหาทางสายตา เช่น มองไม่ชัด ตาพร่ามัว ก็ทำให้เราใช้ชีวิตลำบากมากยิ่งขึ้น แว่นตาจึงเป็นอุปกรณ์หนี่งที่ถูกนำมาใช้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมีแว่นตาใส่ เพราะยังมีผู้คนอีกหลายร้อยล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่มีปัญหาทางสายตาแต่ไม่มีเงินซื้อแว่นตาใส่ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือการขาดโอกาสในชีวิตทั้งการศึกษาและการทำงาน

‘VisionSpring’ จึงถูกก่อตั้งขึ้นในลักษณะของกิจการเพื่อสังคม เพื่อผลิตแว่นสายตาคุณภาพดี ราคาถูกให้กับคนที่ไม่มีแว่นใส่ในประเทศกำลังพัฒนาอาทิ เอล ซาวาดอร์, แอฟริกาใต้ อินเดีย และบังกลาเทศ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ถ้าเรามองไม่เห็น เราก็จะไม่สามารถทำงานหรือเรียนรู้ได้” โดยมีระบบจัดจำหน่ายและทำการตลาดผ่านทีมอาสาสมัครในชุมชนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการด้านสายตา (Vision Entrepreneur) โดยทีมผู้ประกอบการทั้งหมดจะต้องผ่านการฝึกอบรมจากทางบริษัทฯ ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการโปรโมทแคมเปญตามสถานที่ต่างๆในชุมชนเช่น โรงเรียน, โบสถ์ ที่จะมีการจำลองห้องตรวจสายตาชั่วคราวเพื่อให้บริการตรวจวัดสายตา วิเคราะห์ความผิดปกติเบื้องต้น พร้อมกับการจำหน่ายแว่นตา รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสายตาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้คนในชุมชนด้วย

จากการสำรวจและวิจัยของทางบริษัทฯ พบว่าแว่นตาสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 35%, 20-25% สำหรับการเรียนหนังสือ และสามารถเพิ่มรายได้ 20% ต่อเดือน ส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้หาเลี้ยงครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะขยายผลไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป ขณะนี้ ‘VisionSpring’ ช่วยคนในประเทศกำลังพัฒนาไปแล้วกว่า 1.5 ล้านคน

120519_warbyparker_825_edit

4-Vision-Spring-ss_0

Vision-Screening-at-Vision-Campaign

visionspring_05_01

visionspring_05_02

visionspring

vicky3

110806_warbyparker_507

donate_image2

visionspring-logo

อ้างอิง: VisionSpring

Comments

comments

About the Writer

avatar

Pang (Nungruethai Katuszkewski)แป้ง อดีตเคยทำงานด้าน Marketing และ Buyer แต่ด้วยใจที่รักการเขียนและชอบศึกษาภาษาต่างประเทศ บวกกับการชอบเดินทางท่องเที่ยว ทำให้ผันตัวเองมาเป็นนักเขียนและนักแปลอิสระให้กับนิตยสารและบริษัทต่างๆView all posts by Pang →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments