‘Wall Art Festival’ วาดด้วยใจ จากผืนดิน ถึงเพดานห้องเรียน

Mud04


Niranjana Public Welfare School เป็นโรงเรียนเล็กๆ ในหมู่บ้าน Sujata ของรัฐ Bihar หนึ่งในรัฐที่ยากจนที่สุดของประเทศอินเดีย ก่อตั้งในปี 2006 จากการรวบรวมเงินบริจาคของนักศึกษาจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น จำนวนประมาณ 50 คน สะสมรายได้ที่มาจากงาน Part-Time ของพวกเขา และหลังจากโรงเรียนได้ก่อตั้ง ก็ได้รับเงินบริจาคจากต่างประเทศเป็นค่าดำเนินการเรื่อยมา  ตลอดจนครูบาอาจารย์ก็มาจากการอาสาสมัคร จวบจนปีปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นกว่า 400 คน

ณ จุดหนึ่ง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนก็ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินการต่อเนื่องระยะยาว จนเกิดแนวคิดจัดงาน Wall Art Festival เป็นกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับความร่วมมือจากศิลปินอาชีพทั้งในประเทศอินเดียและประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลา 3 สัปดาห์ เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะบนกำแพงแทนผืนผ้าใบ และให้เวลาศิลปินได้มีกิจกรรมทำงานร่วมกับเด็กๆ อีกด้วย

ศิลปินชาวญี่ปุ่น Yusuke Asai ได้มีส่วนร่วมกับโครงการ Wall Art Festival  อย่างต่อเนื่อง 3 ปีมาแล้ว และได้เพ้นท์ตบแต่งผนังทั้ง 4 ด้านรวมถึงเพดานห้องเรียน ด้วย ‘ดินและสีจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ’ โดยสื่อเป็นภาพนามธรรม ที่สื่อถึง ผู้คน ชุมชน ต้นไม้ และสัตว์ต่างๆ และยังเติมเต็มจินตนาการของเด็กๆ ด้วยการให้เด็กๆ ใช้มือคลุกดินสีและแปะไปบนผนัง สื่อสารแทนความหวังแรงปรารถนาของเด็กๆ ในอนาคต

จุดประสงค์ของงานนี้ เป็นการทำให้ผู้คนรู้จักโรงเรียนเล็กๆ ในหมู่บ้านยากจนแห่งนี้ และนำศิลปะมาสู่ชุมชน ให้ผู้คนและเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางเมืองหลวงและวัฒนธรรมอย่างนิวเดลี ได้เข้าถึงศิลปะและปรัชญาการดำเนินชีวิต

นอกจาก ความงามจากดินและสีวัตถุดิบธรรมชาติ ศิลปินยังใช้สื่อผสมเช่นฟางหญ้าที่จะสื่อถึงเอกลักษณ์ วิธีชีวิตชนบถ และสำคัญไปกว่านั้น เมื่องานศิลปะเพ้นท์ห้องเรียนเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง ศิลปินจะร่วมกับเด็กๆ ‘เช็ดมันออก’ เป็นกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสอดแทรกปรัชญาการใช้ชีวิต สร้างความเข้าใจเรื่องวัฎจักรการเกิด-ดับ แทรกซึมไปกับเด็กๆ และผู้เข้าชมงานอีกด้วยอ้างอิง : Amusing Planet, My Modern Met

Comments

comments

About the Writer

avatar

Krongkaew (Krongkaew Sukwanitwichai)กรองแก้ว สุขวาณิชวิชัย เรียนจบการออกแบบและสื่อปฏิสัมพันธ์ (Comm Design & Interactive Media) นิยมเรื่องจริงมากกว่านิยาย ชอบเรื่องราวแรงบันดาลใจ รักการท่องเที่ยวและศิลปะงานสร้างสรรค์ ทำงานออกแบบสื่อ Digital Media เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว เขียนและแปลบทความที่ตัวเองสนใจและอยากแบ่งปันให้คนอื่นอ่านView all posts by Krongkaew →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments