ฉีกหน้าเจ้าหน้าที่รัฐ แดงเดียวอย่าได้หวังต้านคอรัปชั่นผ่านธนบัตร 0 รูปี