เข็มฉีดยาป้องกันการใช้ซำ้ เปลี่ยนเป็นสีแดงหากถูกเปิดใช้แล้ว

ใครจะเชื่อว่าเข็มฉีดยาเข็มเล็กๆ เหล่านี้จะเป็นสาเหตุการตายของคนกว่าล้านชีวิต ในปี 2008 องค์การอนามัยโลกประกาศออกมาว่า กว่า 1.3 ล้านคนต้องเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด และอีก 3 แสนคนต้องติดเชื้อ HIV เพราะใช้เข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว

ย้อนกลับไปในปี 1986 การคิดค้นนวัตกรรม AD (Auto-Disable) Syringe ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ด้วยราคาที่สูงนี่เองทำให้เข็มฉีดยาที่ว่าไม่แพร่หลายมากนัก และตัวเลขของการเสียชีวิตก็สูงอย่างน่าตกใจ แต่ล่าสุด David Swann จากมหาวิทยาลัย University of Huddersfield ใช้เวลา 2 ปี เต็มในการคิดค้นและพัฒนาโครงการคล้ายๆ กันนี้ในราคาที่สามารถจ่ายได้

‘ABC Syringe’ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวเผยภัยมืด Make Invisible Risk Visible โดย David น้ำหมึกที่เปลี่ยนสีได้มาฉาบไว้ในเข็มฉีดยา ซึ่งเมื่อเข็มดังกล่าวสัมผัสกับคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใน 60 วินาที เข็มฉีดยาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ทำให้ผู้ใช้งานรู้ได้ทันทีว่าเข็มฉีดยานั้นถูกเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว

David และทีมงานคาดการณ์ไว้ว่าหาก ABC Syringe ถูกนำไปใช้งานจริงจะสามารถช่วยชีวิตคนได้มากกว่า 7 แสนคน และสามารถประหยัดค่ารักษาพยาบาลได้กว่า 130 ล้านเหรียญ และแม้ว่านี่จะเป็นตัวเลขในอนาคตแต่เราก็เห็นความเป็นไปได้ที่เป็นรูปธรรมอยู่ตรงหน้านี่แล้ว นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดจากการคิดอย่างชาญฉลาด เรียบง่าย แต่ให้ผลัพธ์มหาศาลทีเดียวล่ะ

อ้างอิง: Design to Improve Life