‘Auti’ ของเล่นที่ออกแบบเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติก

ช่วงเปิดเทอมเริ่มเรียน โดยเฉพาะกับเด็กเล็กวัย 4 ขวบที่เพิ่งก้าวออกจากอ้อมอกคุณพ่อคุณแม่สู่โรงเรียนอนุบาล หรือแม้แต่สถานรับเลี้ยงเด็กแบบเนอสเซอรีที่รองรับเด็กตั้งแต่ 6 เดือน กลายเป็นสังคมน้อยๆ ที่ประกอบไปด้วยหลากหลายชีวิตที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะกับการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆ หน้าใหม่วัยเดียวกัน ถ้าเป็นเด็กปรกติการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมก็ไม่ยากมากนัก แต่หากเป็นเด็กพิเศษที่อยู่ในภาวะออทิสซึมแล้ว ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบข้างนั้นก็จะยากขึ้นเป็นทวีคูณ สาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากความผิดปกติทางสมองซึ่งส่งผลให้เขาอยู่แต่ในโลกของตนเอง และขาดความสนใจที่จะมีสังคมร่วมกับคนอื่น

Helen Andreae นักออกแบบผลิตภัณฑ์จากนิวซีแลนด์ ผู้หลงใหลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทางด้านจิตวิทยาและงานออกแบบเพื่อสังคม เธอได้ออกแบบ ‘Auti’ ของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กออทิสติก เพื่อเตรียมพร้อมให้เขาเหล่านั้นเรียนรู้ที่จะเข้ากับสังคมภายนอกได้ จากการศึกษาค้นคว้า เธอค้นพบว่าเด็กออทิสติกมักมีปัญหาในการควบคุมเสียงและการควบคุมร่างกายเพื่อตอบสนองได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เด็กคนอื่นไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ ดังนั้นเธอจึงคิดค้นของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในส่วนนี้ให้กับเด็กออทิสติก ด้วยการออกแบบของเล่นภายใต้ชื่อ Auti ความพิเศษของของเล่นชิ้นนี้ก็คือ การขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวตามรูปแบบการเล่นของเด็ก เช่น ถ้าเด็กลูบเบาๆ บริเวณลำตัว ปรบมือ หรือสนทนาด้วยโทนเสียงปรกติ เจ้า Auti ก็จะเคลื่อนไหวด้วยอาการปรกติเหมือนสุนัขตัวน้อยที่อยู่ข้างกาย แต่ถ้าเด็กเริ่มเล่นด้วยความรุนแรง เช่น การตีแรงๆ บริเวณลำตัว ก็จะทำให้เจ้า Auti ตัวนี้หยุดการทำงาน นอนแน่นิ่งไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว อันเป็นการสื่อให้เด็กเรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างของเล่น Auti กับผู้เล่น จึงเปรียบเสมือนกับการส่งข้อความสื่อสารเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้เรียนรู้พฤติกรรมการเล่นและการอยู่กับสังคมได้อย่างเหมาะสม แม้ว่าของเล่นชิ้นนี้จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กออทิสติกที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ผมก็เห็นว่า Auti ชิ้นนี้ก็มีประโยชน์กับเด็กทั่วไปด้วยเช่นกัน

[vimeo url=”http://vimeo.com/25756104″ width=”600″ height=”335″]


อ้างอิง: AndreaeDesign