Bamboo Bike จักรยานสายพันธุ์ใหม่เพื่อไลฟสไตล์ที่ยั่งยืน

แท็กซี่จักรยาน หรือ Boda-boda Taxi คือหนึ่งในอาชีพยอดฮ