‘Bambulance’ รถพยาบาลจักรยานไม้ไผ่ ส่งผู้ป่วยถึงมือหมอในเคนยา

ไม่เพียงแต่การแพทย์ที่ทำให้ชีวิตคนยืนยาวยิ่งขึ้น แต่ปัจจัยที่รายล้อมอยู่ก็มีส่วนสำคัญไม่น้อย อย่างระยะทางจากบ้านถึงสถานพยาบาลก็เป็นตัวตัดสินความเป็นความตายได้เลยในหลายกรณี ลืมภาพรถพยาบาลที่วิ่งฉิวไปรับผู้ป่วยในเวลาฉุกเฉิน หรือรถยนต์ส่วนตัวที่พาคนไข้ไปถึงมือหมอ ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนของประเทศเคนยา ที่ที่อัตราการป่วยเป็นโรคต่างๆ สูงกว่าเมืองใหญ่ แต่ยานพาหนะราคาแพงอย่างรถยนต์เป็นสิ่งที่หาได้ยาก แล้วจะเป็นไปได้ไหม ถ้าจะผลิตรถพยาบาลฉุกเฉินราคาถูกขึ้นมาสักคัน?

โจทย์นี้ถูกตอบด้วยกระบวนการออกแบบของกลุ่ม Design for Development (DFD) ในแคนาดา ซึ่งย้อนกลับไปสู่สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นไนโรบี อาทิ ไม้ไผ่ จักรยาน และฝีมือแรงงาน โปรดักดีไซเนอร์นำวัตถุดิบ 3 อย่างนี้มาออกแบบเป็น Bambulance – รถพยาบาลจักรยานไม้ไผ่ ด้วยต้นทุนการผลิตถูกและไม่ต้องมีค่าเชื้อเพลิง แถมไม่เพียงเข้ามาแก้ปัญหาการขาดแคลนรถพยาบาลแล้ว ยังส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้ป่วย HIV ในเคนยา เพราะ DFD ทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นของไนโรบี 2 แห่ง คือ The Women’s Empowerment & Education Program ที่ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ติดเชื้อ HIV ให้ได้มีความรู้ มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้ ผู้หญิงและเด็กเหล่านี้จะรับผิดชอบงานส่วนตัดเย็บ และกลุ่ม The Community’s Transformer ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลืองานด้านพัฒนาชุมชน พวกเขาได้รับการอบรมการผลิต และเรียนรู้การทำการตลาดด้วย ซึ่งจะทำให้ชุมชนในไนโรบีสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยอาศัย Bambulance เป็นทั้งรถพยาบาล และผลิตภัณฑ์ของชุมชน

งานของ DFD จึงไม่ได้แค่ออกแบบโปรดักดีๆ ออกมาโดดๆ เท่านั้น แต่ยังออกแบบระบบที่ช่วยส่งเสริมให้การผลิตนั้นคงอยู่ และการผลิตก็กลับไปสนับสนุนกลุ่มผู้ป่วยได้อีก แถมนี่ยังเป็นงานดีไซน์แบบเปิดที่ไม่หวงลิขสิทธิ์ ใครอยากจะต่อยอดพัฒนาให้ Bambulance ดียิ่งขึ้นก็นำไปทำได้เลย

[youtube url=”http://youtu.be/2ta4f2Dncqk” width=”600″ height=”335″]

 

อ้างอิง : Bambulance, Design for Development