กระดาษฝังเมล็ดพันธุ์ บรรจุภัณฑ์กรีนๆ ของนักออกแบบวัยทีน

หลังจากเดินเลือกซื้อผลไม้ออร์แกนิก ผักออร์แกนิก และอีกหลายรายการที่ออร์แกนิกจากซูเปอร์มาร์เก็ต นอกจากความเป็นออร์แกนิกที่เราได้มา เรายังได้นำกล่องโฟม ถาดพลาสติก ฟิลม์ปิดพืชผักผลไม้ หรือแม้กระทั่งกล่องกระดาษติดกลับมาด้วย และของที่ติดมานี้ส่วนใหญ่จะจบชีวิตลงที่ถังขยะ กลายเป็นอีกหนึ่งมลภาวะที่ทับถมให้โลกใบนี้ร้อนขึ้นในทางอ้อม

Ben Huttly นักศึกษาคณะ Visual Communication จาก Arts University College at Bournemouth ประเทศอังกฤษได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้คิดค้นบรรจุภัณฑ์สำหรับพืชผักผลไม้แบบใหม่ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือนำกลับมารีไซเคิลได้ครบ 100% บรรจุภัณฑ์ที่ว่ามีลักษณะคล้ายๆ กับฉลาก Hang Tag ผลิตจากกระดาษสีตามธรรมชาติไม่ผ่านการฟอกย้อม และสามารถย่อยสลายทางชีวภาพ อีกทั้งยังได้มีการฝังเมล็ดพันธุ์กระจายไปทั่วเนื้อกระดาษ นั่นหมายความว่า เราสามารถที่จะโยนกระดาษลงไปบนสวนหน้าบ้าน เมล็ดพันธ์ที่ถูกฝังในกระดาษก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ต่อไป นอกจากนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็หลีกเลี่ยงระบบการพิมพ์ เพราะขบวนการของการพิมพ์อาจใช้หมึกที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เบนจึงเลือกใช้การยิงเลเซอร์ลงบนฉลาก เพื่อให้ชิ้นงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครบทุกองศา

เป้าหมายของการพัฒนานอกจากเราจะได้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว เบนต้องการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกคนหันมาใส่ใจกับการปลูกพืชสวนครัวด้วยตนเอง ซึ่งนั่นเปรียบเสมือนกับสะพานเชื่อมที่ช่วยทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจกับสิ่งแวดล้อมในทางอ้อม และนี่คือแนวคิดของอีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์ของนักออกแบบที่ดีที่มีใจให้กับสิ่งแวดล้อม โดยใช้งานออกแบบเป็นเครื่องมือสื่อสาร

อ้างอิง :  Ben Huttly