Birdhouse บ้านนก: แผ่นหลังคาเสริม เติมสุขของการอยู่ร่วมกัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การอยู่อาศัยของชาวเมือปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างมาก จากบ้านสวนที่มีต้นไม้ล้อมรอบ ค่อยๆ กลายเป็นป่าคอนกรีต ที่พื้นที่สีเขียวเหลือน้อยลงไปทุกที มนุษย์เริ่มห่างไกลจากธรรมชาติอย่างช้าๆ จนแทบไม่รู้ตัว

Birdhouse หรือ บ้านนก ซึ่งก่อนหน้านี้ คือบ้านหลังน้อยๆ ที่อยู่ตามต้นไม้ในบริเวณบ้าน ให้คนและธรรมชาติได้มีพื้นที่ร่วมกัน แต่ทุกวันนี้เมื่อพื้นที่ของต้นไม้เหลือน้อยลง นกเหล่านั้นก็ต้องพยายามหาที่อยู่ใหม่ เช่น ใต้หลังคา ซอกมุมของตัวอาคาร ซึ่งสร้างความลำบาก ทั้งกายและใจสำหรับมุนษย์ ที่ต้องกำจัดมันออก เนื่องจากความไม่เป็นระเบียบและทำลายภาพลักษณ์ของสถานที่ เป็นเหตุให้อัตรานกและการขยายพันธุ์นกในเมืองลดฮวบจนน่าตกใจ

วันนี้ Birdhouse ของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวดัช Klaas Kuiken นำเสนอแนวทางที่สมานความสัมพันธ์เหล่านี้ได้อีกครั้งด้วย ‘แผ่นหลังคาเสริมสำหรับบ้านนก’ ที่ไม่แทรกแทรก ไม่ทำลาย แต่ให้ชีวิตได้อยู่ร่วมกันอย่างลงตัว Klaas Kuiken ได้ออกแบบชิ้นงาน ปรึกษาและร่วมผลิตกับบริษัท Vogelbescherming เพื่อการออกแบบที่ใช้ได้จริง สำหรัับพื้นที่ไม่ร้อนเกินไป มีอุณภูมิที่ทำรังและเลี้ยงตัวอ่อนได้ พร้อมกับป้องกันสัตว์ที่อาจเป็นศัตรูเช่น แมว หรือ สุนัข

โดยชิ้นงาน Birdhouse แผ่นหลังคาเสริม จะมีด้านล่างจะแยกสัดส่วนจากพื้นหลังคาปกติ ทำให้เจ้าของบ้านแน่ใจว่า นก หรือ เศษกิ่งไม้จะไม่เล็ดลอดมาทำลายโครงสร้างหลังคาบ้าน และยังสามารถถอดมาทำความสะอาดได้ง่ายดายอีกด้วย โดยแผ่นหลังคาเสริมบ้านนกมีให้คุณเลือกได้จะว่าแทรกส่วนไหน กี่หลังแล้วแต่พื้นที่เหมาะสมของบ้านคุณเลยทีเดียว

จะสุขแค่ไหน เมื่อเสียงนกร้องจิ๊บๆ ตอนเช้ายามตื่น ที่ไม่ใช่แค่วันตากอากาศ แต่เป็นทุกๆ วันที่บ้านเรา

อ้างอิง: Klaas Kuiken, Wired UK, KlassKuiken Shop