สอนเด็กให้รักษ์โลกผ่านตุ๊กตาหมี เปลี่ยนสีตามพลังงานที่ใช้ในบ้าน

หมีโพลาร์สีขาวขนปุกปุยที่อาศัยบริเวณแถบขั้วโลกกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่ส่งสารให้เรารู้ว่า ‘โลกใบนี้’ กำลังร้อนขึ้น ‘ธารน้ำแข็ง’ บ้านหลังเดียวของพวกเขาเหล่านั้นกำลังละลาย สัตว์ต่างๆ เช่น แมวน้ำ ที่เป็นอาหารหลักของพวกเขาลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หมีขาวโดยเฉพาะกับเพศผู้เริ่มหันมาจับลูกน้อยของตัวเองกินเป็นอาหาร และนี่คือเรื่องน่าเศร้าใจที่มนุษย์ สัตว์ที่เรียกตัวเองว่า ‘ประเสริฐ’ สุดกลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำลายโลกใบนี้อย่างเยือกเย็น การสร้างจิตสำนึกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับเด็ก เมล็ดพันธุ์ใหม่ที่เราสามารถเลี้ยงดูให้เขาเหล่านั้นเป็นคนคุณภาพของสังคม

Bobo หมีโพลาร์จำลองขนาดความสูงที่ 15 เซ็นติเมตร จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานให้กับเด็กอายุ 4-10 ขวบ โดยมี smart sensor ทำหน้าที่วัดค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ที่ติดตั้งภายในบ้าน เจ้าสมาร์ทเซ็นเซอร์นี้จะวัดค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน จากนั้นจะส่งสัญญาณ WiFi ไปที่เครื่องรับสัญญาณที่ติดตั้งอยู่ภายในเจ้าหมีโบโบ้ โดยโบโบ้จะเปลี่ยนสีตามลักษณะการใช้พลังงานภายในบ้าน เช่น ถ้าเป็นสีขาวแสดงว่าเราใช้พลังงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ถ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแสดงให้เห็นว่าเราใช้พลังงานเท่ากับค่าเฉลี่ยทั่วไป และถ้าโบโบ้เปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อไหร่ นั่นแสดงให้เห็นว่า เราใช้พลังงานมากกว่าปกติ การส่งสัญญาณผ่านสีที่เปลี่ยนไปบนหมีน้อยโบโบ้จึงเปรียบเสมือนกับการส่งสารให้เราได้รับรู้ถึงการใช้พลังงานง่ายๆ ภายในบ้าน อันเป็นการปลูกจิตสำนึกการใช้พลังงานในทางอ้อม นอกจากนี้นักออกแบบยังสร้างแอพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ โดยเด็กๆ สามารถเรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานที่ถูกต้องผ่านนิทานในแอพลิเคชั่นนี้ พร้อมทั้งสามารถดูการใช้พลังงานของเพื่อนๆ ในโลกออนไลน์ได้ด้วย

และนี่คืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้การใช้พลังงานให้กับเด็กผ่านหมีขาว การปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่เยาว์วัยจะช่วยหล่อหลอมให้เขาและเธอเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยที่สุดก็เรื่องการใช้พลังงาน เพราะทุกครั้งที่เราเปิดไฟใช้พลังงาน เรากำลังละลายน้ำแข็งในแถบขั้วโลก การใช้พลังงานที่เหมาะสมและคุ้มค่าจึงเป็นสิ่งที่ต้องระลึกถึงในทุกวินาที

อ้างอิง : Bobo – Care to Save