เปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกให้เป็นไม้กวาด สร้างงานและแก้ปัญหาขยะในบราซิล

เราคงเคยเห็นวิธี DIY ที่แปลงขยะมาเป็นของใช้กันบ้าง นั่นอาจจะเป็นแค่งานอดิเรกสำหรับบางคน แต่สำหรับชุมชนยากจนเล็กๆ ในประเทศบราซิลแล้ว เวิร์คช็อป DIY กลับกลายเป็นอาชีพเปลี่ยนชีวิต และสร้างแรงกระเพื่อมที่ดีให้กับสังคมได้เลย

นี่คือเรื่องราวของชุมชนเล็กๆ ที่เคลื่อนตัวเองไปข้างหน้า โดยอาศัยแรงผลักเริ่มต้นจากองค์กร A Rocha Brazil องค์กรการกุศลของกลุ่มคริสเตียนที่มีภารกิจหลักศึกษาเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และชุมชน องค์กร A Rocha เข้าไปจัดเวิร์คช็อปการทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกให้กับชุมชน เพื่อให้พวกเขามีความรู้พึ่งพาตนเองได้ คนพื้นที่ก็ไม่ได้หยุดแค่รับความรู้ พวกเขารวมกลุ่มกันเร่ิมต้นตั้งโรงงานจากคนเพียง 4 คน เก็บขวดพลาสติกที่เป็นขยะเกลื่อนเมืองมาทำเป็นไม้กวาด ขายเป็นธุรกิจจริงจัง จากกลุ่มเล็กๆ ก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ มีแรงงานที่มาจากครอบครัวยากจนในชุมชนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในธุรกิจเพื่อสังคมนี้ จนโรงงานไม้กวาดจากขวดพลาสติกนี้สามารถเป็นที่พึ่ง เป็นแหล่งอาชีพเลี้ยงปากท้องของคนในชุมชนที่มั่นคง แถมยังเป็นวิธีจัดการขยะอย่างยั่งยืนอีกด้วย

จากที่เคยเป็นขยะล้นหลาม ยังไม่รู้จะไปลงเอยที่ไหน ด้วยกำลังผลิตไม้กวาดอยู่ที่ 2,000 อันต่อเดือน โรงงานนี้สามารถกวาดขวดพลาสติกมาทำวัตถุดิบได้ถึง 11,000 ขวดต่อเดือน ลูกค้าผู้อุดหนุนไม้กวาดมาจากทุกสารทิศทั่วบราซิล เพราะเรื่องราวเล็กๆ ที่ดูง่ายๆ นี้ส่งผลต่อสังคมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สร้างแรงกระเพื่อมเป็นคลื่นขนาดย่อม ใครๆ ก็เลยอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวนี้

[youtube url=”http://youtu.be/bbmy0KAi1LA” width=”600″ height=”335″]

 

อ้างอิง: A Rocha BrazilEco Snobbery Sucks