Cubetto: ของเล่นไม้เสริมทักษะสร้างพัฒนาการให้เด็กเล็ก

17

เมื่อเทคโนโลยีนำเราไปสู่ความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต อาจสร้างผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเด็กที่อยู่ในวัยที่กำลังมีพัฒนาการ ในการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ใช้สมองในด้านความคิดที่มีมิติ ตัวอย่างนั้นเห็นได้ชัดกับการเลี้ยงลูกด้วยแท็บเล็ต แผ่นกระดานที่มีหน้าจอสัมผัสที่เด็กๆสามารถใช้เพียงนิ้วและสายตาของเขาสัมผัสได้อย่างใจนึก

เมื่อบางอย่างอาจไม่เข้าที่เข้ารอย ความกังวลนี้จึงส่งไปยังบริษัทของเล่นเด็กอย่าง Primo Toys ที่ได้คิดค้นของเล่นล้ำสมัยที่ยังช่วยในเรื่องของการพัฒนาร่างกายของเด็กได้อย่างสมวัย โดยเข้าร่วมโครงการกับ Kick Starter เพื่อระดมทุนการผลิต ‘Cubetto’ ของเล่นที่ได้แรงบันดาลใจจากนักฟิสิกส์ และนักศึกษาศาสตร์ชาวอิตาลีอย่าง Maria Montessori ผู้มีแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ที่ว่า ‘มือทั้งสองข้างเป็นหนทางแห่งการพัฒนาสติปัญญา’

Cubetto เป็นของเล่นที่เสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไปได้เรียนรู้ในการใช้คำสั่ง โดยแบ่งชิ้นของเล่นออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ตัว Cubetto หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามคำสั่ง แผ่นกระดานสำหรับให้ Cubetto เดิน และแผงควบคุม Cubetto ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้จะทำงานสัมพันธ์กัน โดย Cubetto จะใช้อิเล็กโทรนิก แพลตฟอร์มอย่าง Arduino ในการออกคำสั่งทิศทางที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น เดินหน้า ซ้าย ขวา กลับหลัง ผ่านบล็อคไม้ที่มีสีสันรูปทรงแตกต่างกัน ซึ่งเด็กๆ สามารถนำคำสั่งเหล่านี้ไปวางบนแผงควบคุม เมื่อวางคำสั่งครบจึงกดปุ่มเพื่อส่งสัญญาณให้ Cubetto เดินไปตามคำสั่งบนแแผ่นกระดานสำหรับเดิน เสมือนเป็นเกมที่ฝึกทักษะทางความคิดในการออกคำสั่งให้เดินไปตามช่องบนกระดาน แล้วเด็กๆ ยังได้หยิบจับบล็อคไม้ด้วยกล้ามเนื้อแต่ละมัดบนมือของพวกเขา นอกจากนี้ Cubetto ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเด็กด้วยกันระหว่างเล่นอีกด้วย

พอกลับมามองย้อนดูแล้ว Cubetto เองก็เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในยุคที่ไม่ต่างกับแท็บเล็ต แต่จะต่างตรงที่เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้เหมาะสมกับเด็กๆ ที่จะทำให้พัฒนาการของพวกเขาได้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

[youtube url=”http://youtu.be/yBJWKbv589Q” width=”600″ height=”350″]

cubetto-randi-zuckerberg-primo-toys-children_dezeen_936_1cubetto-randi-zuckerberg-primo-toys-children_dezeen_936_0 cubetto-randi-zuckerberg-primo-toys-children_dezeen_784_2cubetto-randi-zuckerberg-primo-toys-children_dezeen_936_2 cubetto-randi-zuckerberg-primo-toys-children_dezeen_936_5 cubetto-randi-zuckerberg-primo-toys-children_dezeen_936_6 cubetto-randi-zuckerberg-primo-toys-children_dezeen_936_7 cubetto-randi-zuckerberg-primo-toys-children_dezeen_936_8 cubetto-randi-zuckerberg-primo-toys-children_dezeen_936_9 cubetto-randi-zuckerberg-primo-toys-children_dezeen_936_11

อ้างอิง: dezeen