‘d.light’ ไม่ใช่เพียงแค่แสงสว่างยามค่ำ แต่คือคุณภาพชีวิตของโลกที่สาม

เมื่อแสงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า โลกถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งจากพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยสาดแสงไฟขับเคลื่อนทุกชีวิตให้ดำเนินต่อไปในยามค่ำคืน แต่สำหรับประเทศด้อยพัฒนาแล้ว การเข้าถึงแสงไฟนั้นทำได้ยาก และอุปกรณ์ที่ถือว่าสะดวกสบาย และราคาถูกก็คงต้องยกให้กับตะเกียงเจ้าพายุ (ตะเกียงน้ำมัน) ที่พร้อมให้แสงสว่าง (ในปริมาณที่น้อย) และผู้ใช้ต้องระมัดระวังอย่างสูง และที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือ ควันไฟ ที่เกิดจากการจุดตะเกียงได้ทำลายสุขภาพผู้ใช้ในทางอ้อม

ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ Sam Goldman และ Ned Tozan ตัดสินใจคิดค้นแหล่งกำเนิดแสงสว่างแบบใหม่ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งไฟฟ้าได้ง่าย เขาทั้งสองได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ d.light ที่สามารถชาร์ทเก็บพลังงานจากแผงโซลjาร์เซล (พลังงานจากแสงอาทิตย์) พร้อมให้ความสว่างและมุมกระจายของแสงที่มากกว่าแสงจากตะเกียงเจ้าพายุ ส่วนราคาของตัวเครื่องมีค่าเท่ากับราคาของน้ำมันก๊าดที่ชาวบ้านต้องซื้อเพื่อเติมตะเกียงเพียงแค่ 2 เดือน นั่นหมายถึงหลังจากเดือนที่สอง เราก็เหมือนกับได้ใช้ไฟฟรีๆ ทันที ส่วนอายุการใช้งานของหนึ่งตัวเครื่องก็สูงกว่า 5 ปีขึ้นไป ที่สำคัญแสงสว่างที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกับตะเกียงเจ้าพายุ และองค์กรเองได้หัก 10% จากยอดจำหน่ายสุทธิในอเมริกาเป็นทุนในการซื้อและจัดส่ง d.light ไปยังประเทศที่ขาดแคลนรายได้

หลังจากการเปิดตัวในปี 2007 จนถึงวันนี้ d.light สามารถเข้าถึงผู้ที่ต้องการไฟฟ้าไปแล้วกว่า 12 ล้านคน (มกราคม 2013) เข้าถึงเด็กที่กำลังศึกษากว่า 3 ล้านคน ช่วยลดปริมาณการปล่อยกาซคาร์บอนได้สูงถึง 5 แสนกว่าตัน และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำมันก๊าดสำหรับใส่ตะเกียงไปแล้วกว่า 234 ล้านเหรียญสหรัฐ และนี่คือพลังของงานสร้างสรรค์ที่พลิกรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อชีวิตในยามค่ำคืนให้กลายเป็นมิตรกับคนทุกคนในบ้าน ได้เวลาที่เราจะช่วย Twist งานสร้างสรรค์เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมกันแล้วนะครับผม

[youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=jIyEgf5LM88&feature=youtu.be” width=”600″ height=”340″]

 

[youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=yN2zxhF6S4k&feature=share&list=PLTqxNeDq8BJ7pmczrUWGMtrfU2S6CmTVN[youtube ” width=”600″ height=”340″]

อ้างอิง : dlight