นวัตกรรมดักจับ CO2 มาแปรสภาพเป็นพลังงานสะอาด รักเรา รักษ์โลก

4

การที่ม้าเล็มหญ้า วัวผายลม คนหายใจเข้าออก รถและโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควัน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องต่อปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ อย่างที่รู้ๆ กันว่าต้นไม้มีหน้าที่คอยดูดซับก๊าซดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แต่เมื่อจำนวนต้นไม้และปริมาณควันพิษเริ่มสวนทาง ข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนไดออกไซค์ไปสู่ออกซิเจนจึงเกิดขึ้น จนเราก็เคยคิดเล่นๆ ว่ามันคงจะเป็นประโยชน์มหาศาลถ้ามนุษย์เราสามารถคิดวิธีที่จะดึงเอาก๊าซเสียชนิดนี้มาใช้งาน และแล้ว… มันก็เกิดขึ้นจริง

Climeworks บริษัทพัฒนาด้านพลังงานในสวิสเซอร์แลนด์ได้คิดค้นเทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงจากอากาศสำเร็จ ซึ่งพวกเขาเรียกมันว่า DAC (Direct Air Capture) นวัตกรรมนี้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในการดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์มากักเก็บและแปรสภาพเพื่อใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

การทำงานของเจ้าเครื่อง DAC เริ่มจากการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลอยอยู่ในอากาศผ่านฟิลเตอร์ จากนั้นก็สกัดเอาก๊าซชนิดนี้ออกจากอากาศโดยให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 100 องศาเซลเซียส กระบวนการดังกล่าวจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์ ซึ่งสามารถนำไปเป็นตัวตั้งต้นในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ทั้งการเกษตร การเป็นวัตถุดิบในน้ำอัดลม และการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์ โดย Climeworks ผลิตถังเก็บกักก๊าซออกมาจำนวน 6 ใบ แต่ละใบมีความสูง 40 ฟุต สามารถดักจับและเก็บก๊าซได้ 35 กิโลกรัมต่อชั่วโมง หรือ 300 เมตริกตันต่อปี ขณะที่ความร้อนส่วนเกินจากกระบวนการทำงานยังนำกลับมาใช้ในกระบวนการได้อีก

ความท้าทายหลังจากนี้ของ Climeworks คือความพยายามในการใช้พลังงานให้ที่น้อยที่สุด รวมถึงคิดค้นวิธีในการดึงเอาพลังงานจากแหล่งความร้อนอื่นๆ ที่เหลือใช้มาบริโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุดในนวัตกรรม DAC ของพวกเขา แว่วว่า Climeworks มีแผนจะเปิดสถานี DAC แห่งแรกของโลกในปี 2016 นี้ ซึ่งถ้าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถทำงานได้ตามที่พวกเขาตั้งเป้าไว้ ก็ถือได้ว่ามนุษยชาติได้ก้าวมาสู่ความการพัฒนาขึ้นอีกขั้น แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงความปล่อยปะละเลยและไม่ใยดีกับธรรมชาติจนสมดุลที่เคยมีส่งผลกระทบกับทุกชีวิตบนโลก

[youtube url=”http://youtu.be/fGofI4x4oN8″ width=”600″ height=”300″]

 

FXTA1081CW_grafik_05-9e1b0fb9Climeworks-CO2-Capture

SONY DSC climworks _85218597_85218596 2014_1_10_Aus-der-Luft-gegriffen_Gallery_Img_1.jpg-2e64a30afa-1414อ้างอิง:  Climeworks