พลิกชีวิตคนพิการด้วยรถเข็น DIY จากของใกล้ตัว

สำหรับประเทศด้อยพัฒนา ความพิการนอกจากจะนำมาซึ่งความลำบากในการดำรงชีวิตแล้ว การเข้าถึงอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมคุณภาพชีวิตของเขาก็ยากขึ้นเป็นทวีคุณ สาเหตุหลักก็สืบเนื่องมาจากราคาของอุปกรณ์เหล่านี้ เช่น รถเข็น ขาเทียม ฯลฯ มักมีราคาสูงมากเกินกว่าที่เขาจะสามารถซื้อหาได้ง่าย และนี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สองนักออกแบบชาวสเปน Josep Mora และ Clara Romani ร่วมกันออกแบบรถเข็นสำหรับคนพิการ โดยใช้วัสดุง่ายๆ ราคาถูกที่หาได้ในท้องถิ่นให้กับชาวรวันดา หนึ่งในประเทศที่ยากจนสุดๆ

จากการศึกษาและทดลอง สองนักออกแบบชี้ให้เห็นว่า อุปกรณ์หลักที่สำคัญของรถเข็นคนพิการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ส่วนของล้อที่ทำหน้าที่แทนขา และส่วนที่สองก็คือเก้าอี้นั่งที่รองรับร่างกาย เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต นักออกแบบจึงเลือกซื้อเฉพาะส่วนที่เป็นล้ออันเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการเคลื่อนที่ แต่ในส่วนของเก้าอี้นั้น เราสามารถหาวัสดุอื่นมาทดแทนหรือสร้างขึ้นมาใหม่ได้เอง โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น การใช้เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักหลัง หรือการต่อโครงสร้างเก้าอี้จากไม้ ซึ่งจากการทำด้วยวิธีนี้ส่งผลให้รถเข็นหนึ่งคันมีราคาที่ลดลงอย่างมาก

นอกจากนี้ Josep Mora และ Clara Romani ได้จัดอบรมทำเก้าอี้รถเข็นเพื่อให้คนในท้องถิ่น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลให้สามารถสร้างรถเข็นขึ้นเองได้ พร้อมๆกับแจกเอกสารอธิบายถึงขั้นตอนการทำรถเข็น DIY ให้กับทุกคนในโลกใบนี้สามารถนำไปสร้างเองได้ แม้ว่ารถเข็นที่ทำขึ้นเองคันนี้จะนั่งไม่สบายเหมือนกับรถเข็นที่ถอยออกจากโรงงาน แต่มันสามารถทำให้คุณภาพของผู้พิการชาวรวันดาดีขึ้นอย่างมหาศาล และนี่คืออีกหนึ่งแนวคิดที่นักออกแบบสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์สรรสร้างชีวิตให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ้างอิง: Josep Mora