‘Hands On Search’ จินตนาการสัมผัสได้ เพื่อเด็กพิการทางสายตา

เครื่องมือที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตอย่าง search engine ชื่อคุ้นเคยอย่าง Yahoo, Google หรืออื่นๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนปกติในยุคนี้ไปเสียแล้ว อะไรไม่เคยรู้…ได้รู้ อะไรไม่เคยเห็น…ได้เห็น ดูเหมือน search engine จะเป็นเครื่องมือให้ทุกคนเข้าถึง ‘ห้องสมุดโลก’ แต่เคยสงสัยไหมว่า search engine จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้พิการทางสายตาได้อย่างไร

‘Hands On Search’ คือเครื่องมืออีกประเภท ที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อผู้มีความบกพร่องทางสายตา โดยเฉพาะเด็กๆ ให้ได้สัมผัสกับผลลัพธ์ที่เขาถามหา ง่ายๆ โดยที่เด็กๆ คีย์ข้อมูลผ่านเสียง บอกสิ่งที่ต้องการหา เครื่อง Hands On Search ก็จะไปค้นหาข้อมูลที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ Yahoo! และส่งข้อมูลภาพผ่านเครื่องผลิตชิ้นโมเดล…ภายในเสี้ยวนาที เด็กๆ ก็จะได้คำตอบที่ถูกถามหา เป็นรูปแบบที่จับต้องและสัมผัสได้ 360 องศา เรียกว่า ถามหายีราฟ..ได้ยีราฟมาทั้งตัว

ในช่วงเริ่มต้นของเครื่อง Hands On Search มีแผนว่าปลายปี 2013 นี้ Yahoo Japan จะนำเครื่องไปวางไว้ตามโรงเรียนเด็กผู้พิการทางสายตา เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้มุมมองใหม่ๆ พร้อมทั้ง Yahoo จะเก็บข้อมูล keywords ที่เด็กๆ พิการทางสายตามักถามหาบ่อย เพื่อพัฒนาข้อมูลภาพในฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพในการค้นหาเพิ่มยิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย

[youtube url=”http://youtu.be/xQx6YeoKVwU” width=”600″ height=”340″]

 

[youtube url=”http://youtu.be/ZGegUspooaI” width=”600″ height=”340″]

 

อ้างอิิง: HandsOnSearch, Creative Online, Mashable