ชุดหุ่นยนต์ ‘HAL’ คืนพลังการเคลื่อนไหวให้ผู้พิการและคนชรา