สตาร์บัคส์ไทยเจ๋ง! ผลิตวัสดุแต่งร้านจากกากกาแฟครั้งแรกของโลก

ขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ชื่อดังระดับโลก การจะขยับเขยื้อนแต่ละครั้ง ย่อมต้องเป็นที่จับตาของสังคมในวงกว้างเป็นธรรมดา โดยเฉพาะการเขยื้อนกายหนล่าสุด ซึ่งทาง Starbucks ได้ร่วมมือกับ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์และนักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมชื่อดัง ในการสร้าง ‘ร้านกาแฟสีเขียว’ ที่จะเป็นเสมือนการประกาศตนให้สังคมได้รับรู้ถึงความเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความเป็นแบรนด์ที่ขายดี สิ่งที่เป็นผลพวงตามมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น คือ ‘ขยะ’ จากกากกาแฟจำนวนมหาศาลที่ต้องทิ้งไปอย่างไม่เกิดประโยชน์ ทำให้ทาง ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และทีมออกแบบจาก Osisu มีความคิดที่จะนำวัตถุดิบใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง จึงได้ร่วมมือกับ Sonite Innovative Surfaces ในการพัฒนากากกาแฟเหลือใช้ให้เป็นวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ สำหรับตกแต่งภายในร้านกาแฟสีเขียวที่จะสร้างขึ้น

วัสดุจากกากกาแฟที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีชื่อว่า Java Core ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Mosaics และ Tiles สำหรับปูผนังภายใน Java Solid Surface ซึ่งเป็นแผ่นหนา 12 มม. ไว้สำหรับทำเคาน์เตอร์ ต่อมาได้พัฒนาเป็นชิ้นงาน 3 มิติ เช่น โต๊ะกลางและบาร์สำหรับวางเครื่องปรุง จากนั้นจึงเริ่มสร้างเฟอร์นิเจอร์กึ่งประติมากรรมขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Logg  ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงกิ่งก้านของต้นไม้ โดย Logg แต่ละชิ้นทำมาจากกากกาแฟกว่า 2,700 แก้ว จึงนับเป็นการช่วยลดปริมาณขยะจำนวนมากที่จะต้องถูกทิ้งสู่ธรรมชาติ ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน

ผลิตภัณฑ์ Java Core ได้ถูกนำมาใช้ตกแต่งภายในร้าน Starbucks เมกาบางนาเป็นสาขาแรก ซึ่งหลังจากนี้ Starbucks มีแผนที่จะนำวัสดุชนิดนี้ไปขยายผลเพื่อใช้ในสาขาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ร้านกาแฟสีเขียวที่สร้างขึ้น เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งผู้ที่พบเห็นและผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ให้หันมาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมกันเพิ่มมากขึ้น

ภาพประกอบ : Sonite Solid Surfaces

ภาพประกอบ : Sonite Solid Surfaces

ภาพประกอบ : Sonite Solid Surfaces

ภาพประกอบ : Sonite Solid Surfaces

ภาพประกอบ : Sonite Solid Surfaces

ภาพประกอบ : Sonite Solid Surfaces

ภาพประกอบ : Osisu

ภาพประกอบ : Osisu

ภาพประกอบ : Osisu

ภาพประกอบ : Starbucks