La Denise ถนอมผักผลไม้ให้สดใหม่โดยไม่ง้อตู้เย็นสักนิด

Jarre-A

คำถาม “ถ้าวันหนึ่ง เราไม่มีตู้เย็นสำหรับเก็บผักผลไม้