ยูนิฟอร์มรักษ์โลกชุดแรกของ McDonald’s ที่คุณจะ Lovin’ It!