พลิกผลิตภัณฑ์ Phillippe Starck ด้วยวัสดุใหม่จากเศษอ้อย+ซากหัวบีท