เมื่อ MUJI จับสินค้าเข้าฟิตเนส ลดหุ่น 20% เพื่อโลก เพื่อเรา