Nameless Paint หลอดสีไร้ชื่อ กระตุ้นการรับรู้+ความเข้าใจทฤษฎีสี

28

หากย้อนไปที่บทเรียนแรกของการเรียนทฤษฎีสีในห้องเรียนศิลปะ เราคงจะคุ้นเคยกันดีกับการที่คุณครูนำแม่สีมาผสมกันจนได้เป็นสีเฉดใหม่ๆ ขึ้น ‘Nameless Paint’ ผลงานจากสตูดิโอออกแบบ Imai Moteki ที่มีสองดูโอ้อย่าง Yusuke Imai และ Ayami Moteki ก็ใช้แนวคิดเดียวกันนี่แหละในการออกแบบงานชุดนี้

ซึ่งแทนที่พวกเขาจะใช้คำ แถบสี หรือเลข Pantone เป็นตัวระบุว่าสีในหลอดคือสีอะไร Nameless Paint ถูกออกแบบภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าตาเรียบง่ายที่สุด โดยจะมีก็เพียงแค่วงกลมจุดเล็กๆ ของแม่สีชั้นที่ 1 อย่าง แดง น้ำเงิน เหลือง และเครื่องหมาย + ที่ถูกนำใช้บ่งบอกเฉดสีต่างๆ เป็นต้นว่า สีส้มก็จะมีสัญลักษณ์ของจุดกลมสีเหลือง + สีแดง หรือสีเขียวก็จะเป็นสัญลักษณ์จุดกลมสีฟ้า + สีเหลือง เป็นต้น จุดประสงค์ที่ Yusuke และ Ayami ออกแบบชุดสีชุดนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ เข้าใจหลักการผสมสีตามทฤษฎีสีได้ดียิ่งขึ้น โดยที่ไม่ต้องอาศัยการท่องจำแต่ใช้วิธีพัฒนาความคิดของพวกเขาผ่านการรับรู้ทางสายตาและเข้าใจจากสิ่งที่เห็น

“การที่พวกเราไม่ระบุชื่อสีลงบนหลอด เพราะเราอยากจะขยายขอบข่ายการรับรู้และความเป็นไปได้ของสีว่ามันสามารถไปได้ไกลขนาดไหน รวมไปถึงการรับรู้ว่าเฉดสีที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการยำแม่สีหลักมาผสมเข้าด้วยกัน” ช่างเรียบง่ายแต่แต่ลึกซึ้งแบบฉบับเจแปนนิสสไตล์ขนานแท้จริงๆ

nameless-paint-tubes-primary-colors-ima-moteki-1 nameless-paint-set-1-new 3051701-inline-i-1-this-minimalist-paint-set-teaches-kids-color-theory-copy nameless-paints-ima-motekiอ้างอิง: Spoon-Tamago